UČESNICI > Aleksandra Jovanić / Lotta Ahlvar

Aleksandra Jovanić - menti
Aleksandra Jovanić/menti

Uvek mi je bilo zabavno što moja majka ima problem da jednostavno odgovori na pitanje poznanika: šta je Aleksandra? Malo manje mi je zabavno, kada to ja treba da napišem, jer sam sklona istraživanju novih oblasti i stalnom proširivanju polja svog delovanja. Uz puno sistematizacije, na kraju, to ipak svedem na tri: profesor, programer i dizajner (gde redosledom nije odredjena važnost). Po obrazovanju sam doktor digitalne umetnosti i diplomirani programer. Znanja u te dve oblasti najbolje primenjujem kroz web dizajn, dominantnu oblast moje prakse. U zvanju vanrednog profesora, trenutno predajem na sva tri nivoa studija, na osnovnim na Akademiji umetnosti u Beogradu, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetnickim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao član web development timova i samostalno, uspešno sam radila na razvoju kompleksnih internet projekata za značajne klijente, najčešće u oblasti kulture i umetnosti.

www.aleksandrajovanic.com

Nedavno sam procitala da je neko rekao (mada se izjava ponekad pripisuje Bilu Gejtsu): „većina ljudi precenjuju šta mogu da urade u jednom danu, a podcenjuju šta mogu da urade tokom deset godina“. Iako smatram da nemam problem sa ostvarivanjem ciljeva, potrebu za mentorom objašnjavam kroz potrebu za konstantnom inspiracijom i pomoć pri koncipiranju svojih budućih višegodisnjih planova. Odnosno, bilo bi jako lepo da mi prepune dnevne „to-do“ liste budu još više delovi velikih ciljeva. Trenutno me preokupiraju pitanja vezana za profesuru, ali i realizaciju ličnih kreativnih projekata. Plan za narednu godinu (godine) mi je trenutno na najopštijem novou – efikasnom koncipiranju ciljeva i njihovom ostvarivanju. U predavačkoj praksi ti ciljevi idu od konstantnog ličnog usavršavanja, praćenja trendova u oblastima koje predajem i kojima se bavim, unapredjenjem procesa i kvaliteta nastave, do boljeg pozicioniranja oblasti kojima se bavim u kurikuluma studijskih programa. Dok kod realizacije ličnih kreativnih projekata težim boljem upravljanju vremenom i organizovanost, ali i pozicioniranju ličnog brenda i samopromociji.


lotta ahlvar - mentor
Lotta Ahlvar/mentor

Lotta Ahlvar je eminentni stručnjak u oblasti mode, dizajna i tekstila u Švedskoj. Stekla je obrazovanje u polju modnog i tekstilnog dizajna na Beckmans koledžu za dizajn. Započela je svoju karijeru u Hennes & Mauritz i ušla u međunarodne krugove kao dizajner sportske odeće za Esprit De Corp u Dizeldorfu i Hong Kongu.

Kao menadžer Asocijacije švedskih prijatelja rukotvorina, jedne od najstarijih i najcenjenih institucija u sferi rukotvorina i tekstilne industrije u Švedskoj, ona predvodi tim kroz svakodnevne zadatke u studiju, obrazovnom centru i galeriji.

Asocijacija prijatelja rukotvorina je osnovana 1874. godine na inicijativu Sophie Adlersparre i od tada doprinosi razvoju u mnogim sferama poput ženskog preduzetništva i emncipacije, inovacija u tekstilnom dizajnu, tehnološkog unapređenja. Pored toga, važan je akter u domenu enterijera javnih institucija i političkoj i vojnoj heraldici. Savremena vizija je da bude vidljiv i opšteprisutan centar za obrazovanje, razvoj i produkciju tehnološki naprednog tekstila i dizajna dok isto vremeno nastavlja razvijanje naprednih tehnika za rukotvorine kako bi oni dostigli novi umetnički i formalni izraz.

Kao nekadašnji generalni direktor Švedskog saveta za modu od 2003. do 2014. godine Ahlvar je promovisala švedsku modu i dizajn. Ona je i dalje aktivna u ovom telu kao savetnica baveći se seminarima, radionicama i predavanjima. Saradnici Švedskog saveta za modu su ambasade, institucije, škole, muzeji, kao i poslovni sektor.

Stokholmska nedelja mode i Švedski modni talenti su dva najznačajnija događaja koje sprovodi Švedski savet za modu. Magazin Stokholmske nedelje mode se izdaje tokom nekoliko sedmica dešavanja i Ahlvar je glavna urednica. Švedski modni talenti je neprofitni projekat Švedskog saveza za modu koji za cilj ima podršku mladim modnim dizajnerima.

Godine 1994. Ahlvar je osnovala svoju kompaniju i tokom godina kreirala mnogo toga u modi i dizajnu.

Ahlvar je član odbora i jedna od osnivača Nordijske asocijacije za modu. Njen najveći projekat je Noridjska inicijativa ČISTO I ETIČNO posvećen modi i pitanjima održivosti.

Povrh svega, Lotta Ahvar je deo odbora različitih organizacija u domenu mode i dizajna, poput Švedske fondacije za industrijski dizajn, i predsedava odborom Asocijacije švedskih dizajnera koju čini 600 značajnih organizacija u ovom polju. Pored toga što je deo dve kompanije u polju medija i brendinga, učestvuje u radu odbora Univerziteta Boras koji ima vodeći studijski program za tekstil i modu u zemlji.