UČESNICI > Andrija Mamutović / Relja Dereta

AM-menti
Andrija Mamutović / menti

Ja sam Andrija Mamutović, asistent na katedri za klavir na Fakultetu Umetnosti u Nišu i student doktorskih studija na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja sam osvojio veliki broj nacionalnih i međunarodnih nagrada na pijanističkim takmičenjima. Nastupao sam u zemlji i inostranstvu.

O sebi, svom radu i iskustvu učešća u programu “Kreativno mentorstvo” Andrija govori u ovom kratkom videu koji smo snimili!

Moja želja je da dobijem priliku da umetničku muziku priblizim što većem broju ljudi. Umetnici izvođači su najčešce okrenuti isključivo dostizanju najvišeg stepena profesionalne spremnosti.

Kreativno mentorstvo je projekat u kome vidim mogućnost da razvijem sve aspekte svoje ličnosti koji bi mi pomogli da sa većim entuzijazmom idem ka cilju koji je karijera soliste. Moja želja je da kroz program dobijem spoznaje koje bih nesebicno delio sa studentima sa kojima radim, jer je u današnjem svetu pijanizma potrebno mnogo više od samog sviranja klavira.


RD-mentor
Relja Dereta / mentor

Relja Dereta poseduje 10 godina iskustva gotovo svakodnevnog javnog nastupa, od držanja treninga do plesnih performansa. Svoja iskustva u radu kao trener govornika, instuktor argentinskog tanga i trener aktivizma je povezao u jedinstven, sveobuhvatni sistem razvoja veština komunikacije i javnog nastupa – od osmišljavanja koncepta, preko razrade strukture govora do vežbanja samog nastupa i prevazilaženja treme.

 Sarađivao je kao trener i konsultant sa nizom globalnih i regionalnih kompanija i institucija (Publicis, Comtrade, Direct Media, British Council, Erste Bank). Savetuje svetske eksperte u formulisanju njihovih ideja, te je takođe individualno radio sa preko 80 govornika na TEDx konferencijama u Beogradu. Aktivan je u lokalnoj startup zajednici, kao konsultant i mentor pri relevantnim institucijama (Startit, ICT Hub, Inovacioni fond) i nizu startupova. U periodu 2010-2015. radio je kao instruktor i koordinator projekata u Institutu Tango Natural, doprinevši da organizacija izraste u najveću ovog tipa u Evropi, kao i jednu od najvećih na svetu. Pokrenuo je besplatnu školu argentinskog tanga za srednjoškolce, projekat bez presedana u Evropi. Bio je i koordinator Škole aktivizma, kroz koju su stotine mladih usvojili veštine aktivizma i organizovali brojne projekte.

https://www.linkedin.com/in/relja-dereta-553a259
http://reljadereta.com/