UČESNICI > Anja Petrović / Irina Ljubić

AP-menti
Anja Petrović / menti

Moja interesovanja su psihoterapija i lični rast i razvoj, kao i primena široke baze psiholoških znanja u kreiranju kulturnih programa. Vidim velika međusobna preplitanja između psihologije i umetnosti,i volela bih da napravim programske sadržaje koji će sa jedne strane ponuditi psihološke alate umetnicima i srodnim profesijama,a sa druge strane iskoristiti umetnost u ličnom rastu i razvoju pojedinaca. Kao psiholog verujem u moć bliskog razgovora, intimnost , povezivanje među ljudima i ličnu odgovornost i trudim se da te stavove primenim u svojoj ulozi menadžera u kulturi.

Trenutno kreiram radionicu koja za cilj ima osvešćivanje potencijala ličnog nezadovoljstva, a pilot radionica će biti urađena sa ljudima koji se bave umetničim profesijama. Takođe sam počela da radim istraživanje na temu korišćenja muzike kao dijagnostičkog sredstva i terapijskog alata; nadam se da ću ga prezentovati na Psihoterapijskom kongresu. U galeriji Štab obavljam poslove asistenta direktora koji podrazumevaju organizaciju i koordinaciju događaja, bavim se i finansijama, planiranjem i unapređivanjem poslovanja. Od nedavno radim psiho-socijalno savetovanje u okviru privatne prakse. Imam višegodišnje isustvo rada u ugostiteljstvu i kratko iskustvo rada u domenu poslovne psihologije. Nakon studija sam posvetila vreme volontiranju, na mestima kao što su: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju “Sremčica, nevladina organizacija In stage. U okviru Cosmic care projecta imam iskustvo u radu sa korisnicima psihodeličnih supstanci, tokom Boom festivala u Portugaliji 2012. godine .

U okviru programa Kreativnog mentorstva ću sa svojim mentorom razgovarati o izazovima koji su preda mnom: kako da primenim svoja znanja, kako da stvorim adekvatne programe za galeriju Štab, kako da prepoznam i fokusiram se na svoje prioritete. Takođe se nadam da ću u okviru programa upoznati mrežu ljudi srodnih interesovanja, kao i da ću steći veštine javne prezentacije i liderstva.

https://www.facebook.com/galerija.stab.beograd


ILJ-mentor1
Irina Ljubić / mentor

Irina Ljubić je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odbranila je Master u oblasti menadžmenta u kulturi i kulturnu politiku na Fakultuetu za medije i komunikacije na Univezitetu Singidunum sa temom Odgovornost javnog i privatnog sektora u finanisanju kulture (sa fokusom na orgnanizacije civilnog društva). Trenutno, vodi Fondaciju Jelena Šantić. Ponosna je mama dve devojčice. Živi u Beogradu.

Irina ima višegodišnje iskustvo u pokretanju i upravljanju programima organizacija civilnog društva u različitim oblastima (nasilje nad ženama, ljudska prava, kultura i lokalni razvoj, interkulturanost, socijalno uključivanje), kao i u oblastima međunarodne i intersektorske saradnje. Svoj rad je realizovala u nekoliko najznačajnijih organizacija civilnog društva u Srbiji (YUSTAT, Autonomni ženski centar, Balkanski fond za lokalne inicijative/Trag fondacija), kao i u Timu za socijlano uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Danas, u saradnji sa svojim sjajnim timom, vodi Fondaciju Jelena Šantić, sprovodi niz različitih programa za promociju interkulturanosti i doprinosa kulture u lokalnom razvoju. Veruje da društvo možemo da menjamo zajedno u procesu ušenja i razmene znanja.

Fondacija Jelena Šantić www.fjs.org.rs