BAZA MENTORA

Kreativno mentorstvo sada formalizuje svoju bazu mentora.

ZAŠTO BITI MENTOR U PROGRAMU „KREATIVNO MENTORSTVO”?

Mentorstvo vidimo kao individualnu društvenu odgovornost pojedinca da doprinosi društvu tako što svoje bogato znanje, iskustvo i perspektive ne zadržava za sebe, već deli sa drugima, podstičući njihov razvoj. Upravo zato su mentori za kojima tragamo ne samo izvrsni stručnjaci u svojoj oblasti većosobe koje su spremne da tu stručnost i znanje dele sa drugima.

Učešćem kao mentor u programu „Kreativno mentorstvo” pružate podršku ličnom i profesionalnom razvoju perspektivnih profesionalaca u oblasti kulture iz svih delova Srbije, koji su rigoroznim procesom selekcije izabrani na osnovu svojih dosadašnjih postignuća u struci i na osnovu vizije kako njihov razvoj doprinosi boljitku šireg društva. Jednogodišnja podrška mentora, dokazanog profesionalca, predstavlja najveću vrednost programa za mentije „Kreativnog mentorstva”.

Učešće mentora u programu obuhvata i mogućnost pohađanja više radionica o temama ličnog i profesionalnog razvoja i mentorskim tehnikama, kao i prisustvo na okupljanjima mentora radi međusobnog upoznavanja, umrežavanja i razmene iskustva.

Uz to, mentori tokom trajanja programa dobijaju kontinuiranu podršku tima „Kreativnog mentorstva” kao i alumni mentora i dobijaju primerak priručnika o mentorstvu u kojem se nalaze brojne kvalitetne smernice za mentorski rad. Organizovani događaji održavaće se u Beogradu, a neke od radionica biće na engleskom jeziku, te je znanje engleskog jezika preduslov za učešće.

Tokom trajanja programa, od Vas kao mentora očekujemo da se 2 sata svakog meseca u periodu od godinu dana sastajete sa dodeljenim učesnikom – mentijem, u terminima i na lokacijama koje dogovorite i tokom sastanaka razgovarate o temama vezanim za profesionalni i lični razvoj mentija. Druge potencijalne oblike mentorskog rada (putem mejla, Skype-a…), možete dogovarati sa mentijem u skladu sa zajedničkim interesovanjima, željama i potrebama.

Mentori u programu doprinose pro-bono, a program je besplatan za mentije.

Po prijemu Vaše prijave bićete dodati u bazu mentora „Kreativnog mentorstva”, koja već sadrži preko 100 potencijalnih mentora, a kontaktiraćemo Vas ukoliko i kada neko od odabranih učesnika – mentija bude izražavao potrebu za mentorom Vašeg profila.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem pokretu u ulozi mentora ili komentora, molimo Vas da popunjenu
prijavu zajedno sa svojom ažuriranom biografijom pošaljete na info@kreativnomentorstvo.com.

Hvala Vam na interesovanju!