O projektu

Mentorski proces se sastoji od faza koje se realizuju sledećim redosledom:

1. Zbližavanje


Zbližavanje: očigledno je da, ako mentor i menti imaju slabo izgrađen odnos, neće se mnogo toga postići. S druge strane, ako imaju međusobno poverenje, poštovanje i istinsko interesovanje za međusobne živote, ishodi mentorskog odnosa će biti veoma pozitivni.

2. Formulisanje ciljeva

Formulisanje ciljeva: na početku samog procesa će verovatno biti nejasan osećaj cilja i to za obe strane, kako u praksi i treba da bude. Postavljanje ciljeva može postati precizno tek kada obe strane imaju jasnu sliku o mestu polaska. U ovoj fazi treba da se obe strane slože o strukturi sastanaka mentorstva. Sama struktura može biti kao i gore predstavljenih sedam koraka, ili svaki par može kreirati za sebe posebnu strukturu.
– Dogovor o procesu, metodi i ciljevima mentorstva

3. Procenjivanja “ovde i sada”

Procenjivanja “ovde i sada”: trenutni nivo ostvarenja samog mentija – polazna tačka – treba da bude objektivno procenjena i realni parametri dogovoreni.

4. Odlucivanje o “tamo i onda”

Odlučivanje o “tamo i onda”: neophodno je da obe strane otvoreno prodiskutuju i dogovore se šta žele da ostvare, kako po pitanju rezultata tako i vremena u kome će se ti rezultati ostvariti. Pod pojmom “diskutovati” se misli da će mentor pomoći mentiju da odluči šta želi.
– Postavljanje ciljeva
– Uskladjivanje misije

5. Biranje mosta izmedju “ovde i sada” i “tamo i onda”

Biranje mosta izmedju “ovde i sada” i “tamo i onda”: menti treba da razmotri raskorak između trenutne i željene situacije i na osnovu vlastite procene odluči koje opcije su moguće za njega kako bi se postigla željena situacija. Najpodesnije opcije će se uzeti u razmatranje i kombinovanjem tih rešenja se oblikuje optimalan plan aktivnosti.
– Situaciona analiza
– Analiza prepreka
– Analiza stilova učenja
– Odabir izmedju različitih opcija mosta
– Skiciranje plana realizacije

6. Izgradnja mosta

Izgradnja mosta: menti je odgovoran za implementaciju plana aktivnosti. Mentorovo uključivanje u ovoj fazi bi trebalo da bude minimalno. Ukoliko menti posustane, najefikasnija pomoć od mentora je obično u postavljanju pitanja koja podstiču celokupno sagledavanje relevantnih faktora, a istovremeno fokusiraju mentija na krajnji cilj.

7. Procena napretka na drugu stranu mosta

Procena napretka na drugu stranu mosta: uloga mentora u ovoj fazi je da mentiju a) pomogne da se suoči i prevaziđe neizbežne prepreke ka uspehu, b) pomogne da menti odluči da li ciljevi treba da se podese ili bi metod za njihovo ostvarivanje trebalo poboljšati ili promeniti, c) pomogne u osnaživanju osećaja vlasništva nad ciljevima, d) podstakne istrajnost i ojača otpornost mentija na iskušenja.
– Monitoring i procena performansi
– Sistem povratne informacije (feedback)