O projektu

Mentorski odnos predstavlja uspostavljanje istinske interakcije između osobe koja ima znanje i iskustvo i želi da ga podeli sa manje iskusnom osobom u jasno definisanom i unapred utvrđenom vremenskom okviru.

U mentorskim odnosima jasno razumevanje uloge kod obe strane ima veliki uticaj na uspeh celokupnog procesa. Veoma je bitno da se jasno i precizno definišu očekivanja koja se imaju od ovog odnosa, kako bi se izbegla razočarenja.

Za kvalitetan mentorski odnos bitno je da su i mentor i menti posvećeni i aktivni u svojoj relaciji na način koji je njima najprihvatljiviji. Veoma je važno da uvek postoji svest o široj slici jer promene koje pravimo u jednoj sferi našeg života neminovno utiču i na druge oblasti u životu. Kako bi se tokom mentorskog odnosa postigao cilj i ostvario rezultat, neophodno je da se izgradi i razvije poverenje.

pročitaj više

Ono što ovu relaciju čini jedinstvenom, u poređenju sa mnogim drugim međuljudskim vezama, je asimetričan odnos između mentora i mentija, koji je stalno usmeravan potrebama, očekivanjima i ciljevima mentija.

Mentorova uloga je da bude sagovornik i vodič kroz lični i profesionalni razvoj mentija, kao i podrška u teškim situacijama, ne tražeći ništa za uzvrat. Mentor je vodjen željom da podeli svoje znanje, a ne da samopromoviše sebe. Motivacija mentora proizilazi iz zadovoljstva posmatranja kako drugi rastu i lično se razvijaju.