O projektu

Na početku mentorskog odnosa treba definisati „pravila igre“ između mentora i mentija, tj šta jeste, ali i šta nije dozvoljeno u toku trajanja mentorskog odnosa.

Neki od primera dobro postavljenih pravila igre su:
– Pokažite poštovanje jedni prema drugima tako što ćete redovno i tačno dolaziti na sastanke, isključiti mobilne telefone i dozvoliti drugima da završe ono što sto su hteli da kažu.
– Diskrecija: Sve što se kaže tokom mentorskog odnosa je strogo poverljivo. Obe strane treba da su saglasne ukoliko se nešto sa sesije, iz nekog razloga, želi saopštiti i drugima.
– Mentor je u obavezi da navede koje teme su zabranjene za diskusiju sa mentijem zbog potencijalnog konflikta interesa ili nelojalnosti.
– Menti uvek ima prednost pri odlučivanju koja će biti tema sastanka, osim ako unapred nije drugačije dogovoreno.
– Sasvim je u redu postavljati provokativna pitanja kada je atmosfera otvorena i prijateljska.

PRIMER MENTORSKOG SASTANKA U TRAJANJU OD 1 SAT:


– Šta je novo u odnosu na prošli put – 5 minuta
– Izabrana tema / pitanje dana – 50 minuta
– Rezime / šta za sledeće vidjanje – 5 minuta

OPŠTI SAVETI ZA DOBRE MENTORSKE SASTANKE:

– Planirajte unapred, kontinuitet je važan
– U proseku je potrebno od 8 do 10 sastanaka u toku godine
– Usaglasite se oko agende
– Sastanke je najbolje imati na neutralnom terenu
– Upoznajte jedni druge na prvom sastanku
– Procenjujte konstantno napredak, čak i na poslednjem sastanku

Mentijevo sagledavanje:

– Zaključak: o čemu smo razgovarali
– Sagledavanje: misli koje su me pokrenule u toku i posle razgovora
– Doslednost: šta treba da uradim / razmotrim sledeće stvari…

RAZLIČITI MODELI RAZGOVORA TOKOM MENTORSKOG SASTANKA:

GROW model: razvojno usmeren i dalekovidan

Goal: cilj
Reality: realnost – interpretacija stvarnosti
Option: opcija – različite opcije
Will: volja – šta radi menti

STAR model: focus na realizaciji i konkretnim dogadjajima

Situation: situacija – opišite trenutnu situaciju
Task: zadatak – šta je vaša misija
Action: akcija – šta ste uradili
Result: rezultat – šta ste postigli


OSNOVNA PRAVILA AKTIVNOG SLUŠANJA:

– Slušajte druge dok pričaju
– Izbegavajte omalovažavanje
– Pokažite razumevanje i interesovanje
– Postavljajte otvorena pitanja
– Koristite “JA” poruke
– Pomozite drugima da uvide situaciju

KORIŠĆENJE PITANJA TOKOM MENTORSKOG SASTANKA:

Prilikom rada sa mentijem, najbolje je koristiti otvorena pitanja čiji je osnovni cilj da razviju slobodnije i detaljnije odgovore:
– Šta?
– Gde?
– Kako?
– Kad?

Tzv. zatvorena pitanja treba izbegavati na mentorskim sastancima. To su ona pitanja na koje se može dati samo odgovor “DA” ili “NE”:
– Da li si….?
– Da li imaš…?
– Da li želiš…?


KADA KRENE LOŠE...

Ponekad se dešava da odnos mentor – menti ne uspe. Najčešći razlozi za ovo su nejasni ciljevi i očekivanja. Poneki put se jednostavno ne razvije lična hemija i onda je najbolje da se ovakav mentorski odnos završi, a mentiju se nađe drugi mentor.

Najčešće zamke mentorstva:
– Nedostaje angažovanje mentija
– Menti ima strahopoštovanje prema mentoru
– Mentor nema vremena
– Mentor ne daje povratnu informaciju
– Mentor daje previše saveta


Postoji nekoliko pitanja koja mogu da pomognu u postavljanju pravila za mentorski odnos:

– Koliko često treba da se održavaju sastanci?
Uobičajeno je da se učesnici viđaju jednom mesečno. U početku, sastanci se mogu organizovati češće dok se ne postave stvari i dok jedni druge bolje upoznaju.
– Koliko dugo treba sastanak da traje?
Od 90 minuta do 2h je dobar vremenski okvir koji omogućava učesnicima da zadrže koncentraciju.
– Gde bi trebali da se nalazite?
Da li sastanci treba da budu organizovani u svakodnevnom okruženju ili postoje bolje alternative? Poneki put šetnja parkom može biti odlično rešenje, naravno ako se i mentor i menti slože oko toga.
– Hvatati beleške ili ne?
Za mentora to ponekad može biti korisno – da napravi nekoliko kratkih beležaka tokom sastanka. Zapišite, recimo, pitanja koja želite da postavite ako ne želite da prekidate diskusiju ili ideje koje su vam se pojavile dok slušate sagovornika. I za mentija bi bilo dobro da vodi beleške kako bi mogao da prati svoj razvoj.
– Kontaktiranje ili ne izmedju sastanaka?
Mentori bi trebali da okuraže svoje mentije da budu slobodni da ih kontaktiraju čak i između sesija ako se pojave bilo kakva pitanja ili nedoumice.
– Kako se definiše tema za svaki sastanak?
Menti, recimo, može poslati e-mail sa željenom temom nekoliko dana unapred i na taj način objasniti o čemu želi da diskutuje sa svojim mentorom; ili se tema može definisati zajednički, pri sledećem susretu.