UČESNICI > Daša Spasojević / Iva Čukić

DS-menti
Daša Spasojević/menti

Neprestano se pitam šta je suština arhitekture i dizajna, i pokušavam da pronađem polje mog delovanja u haotičnom odnosu između njih i svakodnevnog života ljudi na Zemlji. Ja sam arhitekta sa dodatnim obrazovanjem u oblasti socijalnih i političkih nauka životne sredine. Pokreće me način na koji tehnologija i umetnost utiču na promene i interakcije različitih pogleda na svet.

O sebi, svom radu i iskustvu učešća u programu “Kreativno mentorstvo” Daša govori u ovom kratkom videu koji smo snimili!

Moja glavna interesovanja su veza između dizajna i svakodnevnog života, uloga dizajna u komunikaciji, istraživanje zajedničkog i svačijeg, socijalno svesna arhitektura, i veza nauke i grada. Bila sam učesnik i organizator mnogih projekata sa lokalnim i internacionalnim stručnjacima, školama, agencijama, lokalnim samoupravama i zajednicama. Prilika da živim, radim i studiram u različitim socio-ekonomskim i kulturnim sredinama (Srbija, Velika Britanja, Belgija i Holandija) je veoma promenila moj pogled na kompleksnost sveta i medjuljudskih odnosa, kao i važnost interdisciplinarnog pristupa i kolaboracije. Ne mislim da je arhitektura vezana za materijalno i da je svrha sama sebi, već je vidim kao platformu, komunikaciju i proces, i želim da istražim njenu ulogu u socijanim inovacijama, održivom načinu života, komunikaciji i sarađivanju, lokalnom razvoju. Dizajn i arhitektura imaju moć da delovanjem u jednoj razmeri utiču na mnoge druge.

Susrete sa mentorom razumem kao laboratoriju u kojoj ćemo zajedno da glancamo neke posebne naočare koje će mi služiti da izoštrim svoj fokus na tačno određenu tačku u kojoj bi primena mojih znanja imala smislen uticaj u društvenoj i građenoj sredini, kao i obrnuto – naočare koje gledaju direktno u mene i služe da pokrenu talas kristalizovanja ličnih vrednosti ka smislenoj profesiji.

LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/dashas


IC-mentor1
Iva Čukić /mentor

Rođena u Beogradu, 1983. godine. Diplomirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmerenje i oblast njenog istraživanja obuhvataju tačke susreta javnog prostora, uradi-sam filozofije, samo-organizovanja i prostorno-kulturnog diskursa. Od 2010. godine je ko-osnivačica i članica kolektiva Ministarstvo prostora, koje se bavi pitanjima razvoja gradova, urbanim transformacijama i politikama. Od 2012. je umetnička direktorka Ulične galerije u Beogradu. Na Departmanu za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu angažovana je kao gostujući saradnik i predavač.

Od 2006. godine bavi se stručnom praksom pri čemu je učestvovala na izradi većeg broja stručnih projekata, istraživanja, radionica i seminara, domaćih i stranih izložbi, a u okviru različitih autorskih timova učesnik je velikog broja međunarodnih i domaćih profesionalnih konkusa. Član je Međunarodne mreže INURA – International Network for Urban Research and Action, i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Dobitnik je nagrada i priznanja na svoj rad.

https://issuu.com/ministarstvoprostora
www.facebook.com/MinistarstvoProstora
www.facebook.com/UlicnaGalerija