UČESNICI > Dragana Božić / Vesna Stanišić

DB-menti
Dragana Božić/menti

„Za neke ljude koren je nevidljivi deo drveta zahvaljujući kojem ono raste.
Za mene je koren nevidljivi deo koji sprečava drvo da leti kao ptica.“

Knjige koje su progutale mog oca, Alfonso Kruz

…Ipak, drvo ima visinu i lišće koje se ne opire vetrovima…i stablo, uvek uspravno. Zar to nije sloboda? Možda, je ovo početak priče o sebi?!

Formalno, završila sam srpsku književnost i jezik. Neformalno, završila sam ženske studije Mileva Marić Ajnštajn, specijalističke studije novinarstva Novosadske novinarske škole i godinama bila učesnica na različitim edukacijama pri NVO organizacijama SOS ženski centar i Volonterski centar iz Novog Sada gde sam stekla znanja, iskustva, veštine i poznanstva koja me i danas hrabre ….Jer, jednog dana, neplanirano, našla sam se u Biblioteci ali kao bibliotekarka za decu i mlade. Od tada, mašta je nestrpljiva ☺ I nisam se opirala idejama. Prepustila sam im se i pratila trend zabave u kulturi. Iskustvo me je ipak naučilo – da deca žele od mene kao bibliotekarke poštovanje, poverenje i prihvaćenost i naravno, da uživam u književnost namenjenoj njima. Zato, učim ne da pričam, već da razgovaram s njima jer tako od člana/ice razvijam čitaoca/teljku – budućeg člana građanskog društva. Poštujem ulogu koja mi je data i zato treba još, i još da učim.

Narednih godinu dana želim da dobijem uputstva i smernice koje će mi omogućiti da sagledam važne aspekte komunikacije s decom i mladima kako bih umela profesionalno da vodim program Teatra u edukaciji


vesna
Vesna Stanišić /mentor

Vesna Stanišić rođena je u Pančevu ali od 1991. godine živi i radi u Stokholmu, Švedska.

Po obrazovanju je dramaturg i trenutno je umetnički upravnik, dramaturg i reditelj u Pygméteatern u Švedskoj, i nosilac nacionalnog projekta „Stvaralačka škola” pri Sekretarijatu za kulturu opštine Vallentuna. Od 2003. do 2010. godine radila je za Kraljevsko dramsko pozorište Dramaten kada je inicirala visegodisnju saradnju izmedju Dramatena i Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i između Mladog Dramatena i pozorišta za decu i mlade u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Osim toga radi i kao samostalni dramaturg, prevodilac, reditelj i kritičar.

Kultura i posebno pozorište za decu i mlade su profesionalne oblasti koje je najviše motivišu i za koje veruje da su od suštinske važnosti za razvoj kompletne scenske umetnosti jednog društva.

U slobodno vreme, Vesna radi i kao košarkaški trener u jednom klubu u Stokholmu sa dečacima uzrasta od 12 do 16 godina.