UČESNICI > Helena Hiršenberger / Katarina Živanović

HH-menti
Helena Hiršenberger / menti

Diplomirala inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, danas ponovo student koji se bavi istraživanjem za doktorat na temu upravljanja znanjem u projektima zaštite kulturnog nasleđa. Ceni slobodu, voli kreativne izazove i velike čupave ciljeve, veruje u malo magije, posvećena i (uglavnom) nasmejana, stvari radi na svoj način, uživa da povezuje ljude i razgovara o idejama.

Angažovana na projektima u timu Tehnološkog fakulteta koji se bavi razvojem modernih funkcionalnih materijala i tehnika za zaštitu objekata kulturnog nasleđa. Aktivna (i po malo revolucionarna) kao student, svoju profesionalnu karijeru započinje u projektima unapređenja i osnaživanja univerziteta, nauke i njihove uloge u društvu. Zainteresovana za male biznise i kreativne ideje, uverena da povezivanjem i saradnjom možemo postići više. Sigurna da uvek rastemo, i da se taj proces ne završava. U temi zaštite kulturnog nasleđa se pronašla sasvim slučajno, zahvaljujući sjajnom timu i pravim izazovima na kojima se radilo. Želi da nastavi da se usavršava i kombinuje inženjerstvo i kulturu. Ima više hobija i ljubavi: psa Džeza, druženje, čitanje, šetnje i jahanje.

Želi da proširi mogućnosti za saradnju, unapredi razumevanje okruženja, sektora i konteksta, da poboljša komunikaciju između različitih struka od važnosti za očuvanje, promociju i korišćenje nasleđa, kao i da dobro balansira prioritete poslovnog i ličnog života, i da se odvaži da svoje profesionalno iskustvo i znanje ponudi na tržištu.


KZ-mentor
Katarina Živanović /mentor

Katarina Živanović je diplomirani arheolog, master studija kulture i roda, magistar menadzmenta u kulturi i doktor nauka u oblasti muzeologije i heritologije. Petnaestogodišnje iskustvo gradila je u svim sektorima – od civilnog i privatnog do javnog. Upravo iz tog razloga svoju misiju prepoznaje kroz razvoj transdisciplinarnih intersektorskih partnerstava.
 
Kao kustos Muzeja istorije Jugoslavije i koordinator za međunarodnu saradnju iskreno veruje da muzeji mogu pokrenuti društvene promene i doprineti stvaranju boljeg sveta, ali i da je u tom procesu izuzetno važno obezbediti široku podršku – inspirisati brojne aktere, animirati različite zajednice, uspostaviti dijalog i poverenje sa svima onima koji zajedničko nasleđe doživljavaju kao svoje. Zato, i pored brojnih izazova koje njen posao nosi, svaki dan počinje nadom da če baš taj dan biti ključan za stvaranje vibrantnijeg i relevantnijeg muzeja.