UČESNICI > Irena Molnar / Helene Larsson Pousette

irena molnar - menti
Molnar Irena/menti

Moja glavna interesovanja od malena vezana su za muzeje i kulturno nasledje, a diplomirala sam na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno sam na master studijama na Nacionalnom i Kapodistrian Univezitetu u Atini, gde na odeljenju za političke nauke i javnu administraciju pohađam studije Jugoistočne Evrope, uglavnom orijentisane na EU integracije i odnose na Balkanu, gde planiram da masteriram na temu „Proširenje EU i stvaranje evropskog identiteta, kako, koliko I da li je u skladu sa UNESCO-vim štienjem nacionalne kulturne baštine ”. Član sam Border Crossings Mreže mladih akademaca sa Balkana i osnivač dve nevladine organizadije u Srbiji. Jedna od njih, Re Generacija za glavni cilj ima unapređenje javnog zdravlja, socijalne i zdravstvene zaštite korisnika psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola) i drugih marginalnih grupa. Druga, Kulturna Mreža Dunav se u načelu bаvi rаzvojem grаđаnskog društvа kroz neformаlno i informаlno obrаzovаnje, unаpređenjem kulture kroz podsticаj umetnosti, nаuke, obrаzovаnjа, filаntropije, međukulturаlnosti i tolerаncije. Tokom svog profesionalnog iskusva u obe organizacije angažovana sam u različitim oblastima i koordiniram različitim aktivnostima u zavisnosti od potreba organizacija i projekata na kojima radimo, i sva ta iskustva obogatila su me susretima sa raznolikim ljudima, praksama i perspektivama.
Sledeća godina predstavlja veliku prekretnicu kako ću sredinom iste završiti studije i vratiti se u Beograd, gde planiram da završim i pripravnički staž u najverovatnije u Etnografskom muzeju i položim državni ispit za kustosa. Mentor mi je potreban prvenstveno da me podstakne da razmislim o tome šta je to do čega mi je zaista stalo u profesionalnom smislu i u kom pravcu bi volela ali u kom pravcu je moguće da se moja karijera razvija, kao I da razgovara o izazovima koji su predamnom: kako da napravim izbor kada se pojave nove mogućnosti, kako da ostanem fokusirana i izkristališem koji su moji prioriteti i da se njima vodim. Mentor mi je potreban i da analizira moje veštine (akademske ali I menadžerske) i da mi da konstruktivni savet kako bih mogla I na koji način da ih usavršim. Mentor mi je potreban i radi pomoći pri usmeravanju mog znanja, ali i volje želje i energije, u pravcu ostvarivanja zamišljenog, na kreativan i uspešan način.

LinkedIn:
Molnar Irena

kulturna mreza dunav

NVO ReGeneration


Helene Larsson Pousette - mentor
Helene Larsson Pousette/mentor

Helen Laršon Pouset je viša gostujuća kustoskinja u Muzeju švedske istorije u Stokholmu, i bavi se odnosom savremene umetnosti, istorije i sećanja, kao i uloge muzeja u savremenom društvu. Prethodno je bila angažovana kao zamenica rukovodioca odeljenja za događaje pri Švedskom institutu. Od 2009. do 2012. godine bila je ataše za kulturu pri Ambasadi Švedske u Beogradu, baveći se javnom diplomatijom i gradeći dugoročne veze i razmenu u domenu savremene kulture i umetnosti. U Srbiji Helen je inicirala više projekata poput Razvoj muzeja u Srbiji, rezidencijalni program Create in Residence i osnovala ETC grupu koja se kasnije razvila u program Kreativno mentorstvo. Tokom niza godina bila je kustoskinja švedskih putujućih izložbi kao i kustoskinja Muzeja švedske istorije, i kreirala interdisciplinarne izložbe koje su povezivale kulturno nasleđe i savremenu umetnost. Helen je takođe bila deo odbora šveskog ogranka ICOM-a, Međunarodnog saveta za razmenu izložbi i Komiteta za finansiranje švedske umetnosti.

Trenutno je deo Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva i predstavlja Švedsku u Međunarodnoj alijansi za sećanje na holokaust (IHRA). Često je pozivana kao predavačica, autorka je brojnih članaka i urednica publikacije “Ovo nije izveštaj – kulturna razmena Švedska/Srbija 2009-2012” i ko-urednica “Muzej kao forum i akter” (2010). Po obrazovanju je etnološkinja i u svojoj praksi fokusira se na savremene načine bavljenja bolnim temama u društvu.