UČESNICI > itana_miljanic__predrag_cvjeticanin

sledeći mentorski par: Srdjan Tunić / Irina Subotić >

itana
Itana Miljanić/menti

Moja interesovanja vezana su za projektni menadžment, karijerno vođenje i savetovanje i rad sa mladima. Volontirala sam u Beogradskoj otvorenoj školi, a zatim i nastavila da radim u Centru za vođenje karijere i savetovanje ove organizacije. Pored projektnog menadžmenta bavim se trenerskim radom u oblasti povećanja zapošljivosti mladih, a uređujem i portal BOŠ Karijera.
Rođena sam u Beogradu 1983. godine. Završila sam Fakultet za međunarodnu ekonomiju.Tokom rada u Beogradskoj otvorenoj školi učestvujem u realizaciji brojnih projekata koji za cilj imaju povećanje zapošljivosti mladih – što na sistemskom nivou, što kroz direktan rad sa mladim ljudima u lokalnim zajednicama. Neki od njih imaju nacionalni karakter: Karijerni informatori, CV bilder, e-Karijera, Razvoj karijere i preduzetništvo mladih u Srbiji, Zove te karijera, Bolja javna uprava kroz program radnih praksi, Karijera po meri mladih, Zanimaju me zanimanja, MUSTRA – dijalogom do modela usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada; dok su neki međunarodni: Easy Transit – Tranzicija od obrazovanja do posla, Bolja zapošljivost mladih iz manjinskih grupa, CareerS, Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije.
Projekat Kreativno mentorstvo mi je pružio priliku da se usavršavam i učim kroz rad sa mentorom Predragom Cvetičaninom. Sa svojim mentorom sam na sastancima razgovarala o izazovima profesionalnog, ali i privatnog života. On mi pomaže da sagledam izazove sa kojima se susrećem iz druge perspektive, da razmislim o alternativnim rešenjima i upućuje me je na korisnu literaturu koja mi u tome može pomoći. Veoma sam srećna što mi je bila pružena prilika da budem jedam od pokretača ovakvog poduhvata i nadam se da će što veći broj mladih imati priliku da u budućnosti prođe kroz ovaj ili slične programe.
LinkedIn: Itana Miljanić


Predrag-Cveticanin
Predrag Cvetičanin/mentor

Kultura i umetnost su ono što mene profesionalno (i životno) interesuje, a poslednjih dvadeset godina posebno kao istraživača. Istraživač sam u Centru za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i bio sam koordinator velikog broja međunarodnih istraživanja kulturne participacije i polja kulturne produkcije u zemljama u regionu jugoistočne Evrope, kao i mera i instrumenata kulturne politike, posebno na lokalnom nivou.
Završio sam sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, a magistrirao istoriju i filozofiju umetnosti na Central European University (CEU) u Pragu, sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i filozofiju na London School of Economics (LSE). Doktorirao sam sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio sam kao asistent na Filozofskom fakultetu u Nišu za predmete Sociologija umetnosti i Sociologija kulture i umetnosti, a trenutno predajem kulturološke predmete na Fakultetu za sport i turizam TIMS, u Novom Sadu. Paralelno s tim, petnaest godina sam bio aktivni član jedne od najvećih nevladinih organizacija u Srbiji, Odbora za građansku inicijativu (OGI) iz Niša. Pokušavao sam i pokušavam da ova teorijska i praktična znanja iskoristim da sebi i drugima objasnim svet u kome živimo, da razumem svoje mesto u ovom promenjenom svetu i da promenim svet u kome živim da bi u njemu bilo mesta za mene (i meni slične).
Projekat “Kreativno mentorstvo” predstavlja za mene i novo iskustvo i poznato iskustvo i izazov i uživanje. Novo iskustvo, jer sam po prvi put u “oficijelnoj” ulozi mentora koji bi trebalo da mladim ljudima, koji se već nalaze na prvim važnim životnim raskrsnicama, pomogne da u svom profesionalnom životu pronađu pravi put. Poznato iskustvo, jer sam već mnogo puta bio u situaciji gde sam ja druge ljude ili su drugi ljudi mene video/videli kao mentore (iako smo u oba slučaja bili prijatelji). Izazov, osim zbog toga što je svaki pokušaj da se mešate u tuđi život izazov, zbog toga što veliki deo dilema u čijem bi razrešenju trebalo da pomognemo mladim ljudima, u svom životu nisam razrešio. Uživanje, jer sam u životnom dobu u kome još uvek ima vremena da naučim nešto od svojih iskusnijih kolega, a ništa više ne može da me usreći i “ogreje” od entuzijazma mladih ljudi sa kojima nas je ovaj projekat povezao. Drago mi je da sam rekao “da”, kada su me pozvali.