UČESNICI > Ivana Anđelković / Mia David

ivana anđelković - menti
Ivana Anđelković/mentee

Ja sam Ivana, osoba sa naočarima, priborom za crtanje i knjigom u torbi. Teško odbijam kafu i razgovor o prirodi i društvu. Studirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde sam završila i master studije baveći se kulturno-istorijskim karakteristikama psiholoških fenomena u kontekstu savremenih tehnologija. Iako sam krenula od kliničke psihologije, susreti sa sjajnim ljudima i brojne zanimljive knjige su me odvele ka sociologiji i kulturnim studijama, tako da su moja istraživačka interesovanja danas interdisciplinarna.

Moja kratka karijera je bila vrlo raznolika – počela sam u odeljenju za razvoj brenda u Telenoru, da bih prešla na rad u nauci i nastavi na Fakultetu za sport i turizam. Napokon sam se obrela u polju kreativnih industrija, počevši u Novoj Iskri gde sam držala koučing program za mlade frilensere. Sada vodim jedini coworking prostor u Novom Sadu, koji želim da postane ne samo zajednica za kreativne radnike, već i centar za angažovani dizajn i dijalog sličnih i različitih.

Verujem da ništa nije nepodložno preispitivanju i rekonstrukciji. Težim da ova uverenja, kao i teorije koje volim uklopim u rad u zajednici i doprinesem stvaranju nekog novog smisla za sebe i druge.

U narednom periodu želim da razvijam svoju organizaciju. Za to mi je potreban ne samo samostalan rad na polju razvijanja programa i zajednice, već i saradnja sa brojnim stejkholderima u zajednici. Kako do sada nisam samostalno sarađivala sa javnim institucijama, predstavnicima vlasti i privatnim sektorom, značilo bi mi da sa mentorom/kom mogu da razgovaram o načinima moguće saradnje sa njima.

Uz to bih volela da mogu da čujem tuđa iskustva u vezi sa pisanjem projekata i fandrejzinga za NVO, bilo da su u pitanju strani ili domaći donatori. Kako trenutno organizaciju vodim sama, volela bih da sa mentorom mogu da razgovaram i o izazovima pronalaženja dugoročnih partnera. Pored NVO, želim da nastavim i istraživačku i akademsku karijeru, tako da nailazim i na izazove u usklađivanju ova dva donekle različita pravca.

Želela bih da moj mentor/mentorka poseduje iskustvo u vođenju ili radu u NVO, kao i iskustvo u samostalnom radu ili radu na liderskoj poziciji. Volela bih da je svoje aktivnosti bazirao/la na poznavanju društvene teorije i po mogućstvu imao/la i sam/a iskustvo istraživača van akademske institucije. Nemam preferencija kada su u pitanju iskustva mentora/ke iz neposrednog okruženja ili inostranstva, iako bi mi značilo da on/a donekle poznaje lokalnu scenu.

Ivana fb

pionirska

konstruktivisticko savetovanje


mia david - mentor
Mia David/mentor

Mia David (Beograd, 1974.) se bavi edukacijom, menadžmentom u kulturi, savremenom vizuenom umetnošću i scenskim umetnostima. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu a magistrirala i doktorirala na Grupi za Scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član je Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Beograda, NUNS-a, OISTAT-a i IKT-a.
Autor je mnogih izvedenih projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i velikog broja novinskih tekstova. Izlagala u Berlinu, Njujorku, Beču, Renu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Frankfurtu, Moskvi, Rimu, Veneciji, Pragu,…

Kustos je i jedan od autora predstavljanja Srbije na Praškom kvadrijenalu u oblasti arhitekture (2011). Ove godine je izabrana da bude kustos nacionalnog nastupa Srbije na Praskom kvadrijenalu.

Bila je partner u arhitektonskim studijima DSZ i Blok. Radila je u magazinima Camp i Ambijenti. Bila je osnivač je i glavni i odgovorni urednik magazina Kvart. Jedan je od osnivača Nevladine organizacije Blokovi. Radila je kao predavač na Fakultetu dramskih umetnosti na predmetu Arhitektura i tehnika scenskog prostora. Bila ja autor emisije Život kao takav na radiju B92 koja je emitovana dve godine. Od 2010 od novembra 2014 godine radila je kao vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda.

Radi kao docent na Fakultetu tehničkih naka u Novom Sadu i u Hartefakt fondu.