Međunarodni projekat “Uloga umetnosti i kulture u promeni društva – jačanje kapaciteta za liderstvo u kulturi”

Projekat je u periodu od avgusta 2015. do juna 2016. godine realizovala organizacija “Kreativno mentorstvo” u partnerstvu sa Natverkstanom iz Geteborga, Švedska i Balkanskom muzejskom mrežom sa sedištem u Sarajevu, BiH, a uz podršku Švedskog instituta.

U okviru ovog projekta u februaru 2016. godine u Beogradu održana je panel diskusija sa četiri govornice iz Švedske, Velike Britanije, Hrvatske i Srbije i preko 120 posetilaca. Program debata možete preuzeti ovde.

Deo projekta bilo je i istraživanje potreba i percepcija liderstva profesionalaca u mrežama Kreativno mentorstvo i Balkanskoj muzejskoj mreži. Autorka istraživanja je dr Višnja Kisić, menadžerka za edukaciju i razvoj “Kreativnog mentorstva”. Izveštaj je kreiran u avgustu 2016. godine.

Izveštaj možete preuzeti besplatno na engleskom jeziku: Needs assessment of professionals working in cultural sector in the Western Balkans – mapping needs of selected professionals involved in Creative Mentorship and Balkan Museum Network