O projektu

JAVNO PREDSTAVLJANJE PROGRAMA, OKT. 2014

U okviru meseca švedske kulture u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, održana je prezentacija našeg programa i razgovor sa zainteresovanim posetiocima. Tim programa predstavio je konkurs za učesnike i plan za novi cilkus programa, kao i odgovarao na pitanja iz publike o kriterijumima za učešće, načinu prijavljivanja, ciljevima i očekivanim rezultatima programa. Alumniji su predstavili svoja iskustva i ponudili svoju perspektivu na program i benefite koje pruža.

prez

prez1

prez2

prez3