UČESNICI > Jelena Manić / Olga Svoboda

sledeći mentorski par: Jelena Milašinović / Nada Popović Perišić>

Jelena-Manic-Radoicic
Jelena Manić Radoičić/menti

Moja interesovanja uključuju unapređenje obrazovanja i jačanje kapaciteta mladih, razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja, menadžment projekata, radnu i poslovnu etiku. Doktorantkinja sam na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U Beogradskoj otvorenoj školi vodim tim koji realizuje projekte usmerene ka boljem obrazovanju i zapošljavanju mladih, a aktivna sam i kao predavač i trener. Menadžerka sam portala karijera.bos.rs.
Rođena sam 1982. u Nišu, gde sam završila gimnaziju i prvu godinu studija. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu radim doktorat na temu „Moralna analiza uloge menadžera u savremenom poslovanju“, baveći se kritičkim preispitivanjem etičkih problema biznisa i menadžmenta. Pohađam program „Istraživačka etika na Balkanu i regionu Crnog mora“ u organizaciji „Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York” i Univerziteta u Beogradu. Motiviše me iznalaženje projektnih i strateških rešenja za društvene probleme, probleme mladih koji se suočavaju sa brojnim izazovima, između ostalog i izazovima koje nosi planiranja karijere, uključivanje u trižšte rada i zapošljavanje. Tokom desetogodišnje karijere u sektoru građanskog društva u Srbiji i Evropi imala sam prilike da učestvujem u relizaciji, i vodim, brojne projekte u oblasti obrazovanja, socijalnog pozorišta, omladinskog aktivizma i karijernog vođenja i savetovanja.
Mentorski proces u koji sam se uključila zahvaljujući projektu Kreativno mentorstvo mi je pomogao da fokusirano pristupim svom ličnom i profesionalnom razvoju uz usmeravanje i podršku iskusnije osobe. Ohrabrila me je dobra volja uspešnog eksperta da nesebično podeli svoja znanja i savete i motivisala me da, pored rada na sebi, primenim mentorski pristup i u radu sa svojim mlađim kolegama. Naučila sam da je mentorstvo strpljenje, posvećenost i usmerenost na dobrobit drugog. Da ljudi nisu teški već različiti. Da dobrog lidera ne čini samo prirodni talenat i izuzetnost u svom poslu, već i aktivno slušanje, razumevanje, usmeravanje i požrtvovanost. Da postoji more tehnika koje mi mogu olakšati svakodnevni život i rad. Naučila sam da svakog dana još bolje učim.

LinkedIn: Jelena Manić Radoičić


Olga-Svoboda
Olga Svoboda/mentor

Olga je konsultant , menadžer i trener u oblasti HR . Ona donosi entuzijazam i energiju . Njeni klijenti, imaju koristi od njenog bogatog iskustva u konsaltingu , operativnim i liderskim ulogama . Olgin ključni fokus je pomaganje ljudima i organizacijama da ostvare svoje rezultate unapređenjem performansi, angažovanja i posvećenosti .

Olga je studirala i radila u SAD-u i Mađarskoj , gde je stekla raznovrstano životno iskustvo u upravljanju u radu sa ljudima . U to vreme imala je priliku da napreduju u oblasti ljudskih resursa koji rade sa vodećim konsultantskim kompanijama i organizacijama . To je bio period sticanja znanja i tada je bila okružena iskusnim ljudima sa vizijom koji su oblikovali svoj stil vođstva. Olga je bila dovoljno hrabra da otvori jedanu od prvih HR konsalting kancelarija u Srbiji. Količina posvećenosti i strasti , bila je osnova za izgradnju onoga što je danas GI GROUP HR Solutions doo. Danas, Olga je partner u upravljanju GI GROUP HR Solutions ( bivši ConsulTeam doo ), kompanija koja zapošljava 35 ljudi u regionu i pruža kvalitetne usluge konsaltinga u svim oblastima ljudskih resursa.
Učestvovanje u kreativnom projektu mentorstva je fantastična prilika da se još jednom potvrdil kao neko ko ume da deli svoja saznanja i na taj nacin umnožava znanje drugih smatrajući da mi svi učimo jedni od drugih i za nju je to veliki put učenja .