KAKO NAĆI MENTORA – RADIONICA ZA YOUNG BALKAN DESIGNERS @ MIKSER FESTIVAL, JUN 2016

U okviru ovogodišnjeg Mikser festivala koji je održan u Savamali, Višnja Kisić, koosnivač i menadžer za razvoj programa i Tatjana Nikolić, koordinatorka programa održale su članovima mreže Young Balkan Designers specijalnu radionicu “How to find a mentor”. Radionica je ponudila alate i savete mladim dizajnerima kako da pronađu mentore i unaprede svoju profesionalnu karijeru uz podršku mentora, kao i kako da razviju odnos sa mentorom.

Informacija o radionici objavljena je na portalu Balkanske mreže za dizajn.

MIKS06

MIKS061

MIKS062

MIKS063