UČESNICI > Katarina Živanović / Tanja Petovar

katarina živanović - menti
Katarina Živanović/menti

Katarina je doktorirala na muzeologiju i heritologiju na Katedri za istoriju umetnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ima petnaestogodišnje iskustvo u upravljanju arheološkim nalazištima i muzejskim kolekcijama, razvoju kulturno-turističkih proizvoda, edukaciji u  muzeologiji, kreiranju muzejskih postavki i izradi menadžment planova za kulturna dobra na Listi svetske kulturne baštine. Tokom svog profesionalnog iskustva posebnu pažnju posvetila je uključivanju zajednica u proces interpretacije, zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa. Ova veruje da je izuzetno važno šta i za koga radimo, ali da je još važnije zašto i sa kim to radimo.

Trenutno radi kao program menadžer u Muzeju istorije Jugoslavije i kao ključni ekspert u agenciji za konsultantske usluge u kulturi čiji je i vlasnik. U potpunosti je svesna neodrživosti trenutne situacije i neophodnosti da se odluči za jedan od trenutnih poslova kako bi ga uspešno obavljala. Od mentora ne očekuje konkretna znanja i veština iz oblasti upravljanja nasleđem, već se nada razmeni ideja i iskustva bogate međunarodne karijere.


tanja petovar - mentor
Tanja Petovar/mentor

Tanja Petovar, nakon povratka u Srbiju 2003.godine radi kao savetnik kompanija, vladinih i nevladinih organizacija u Jugoistočnoj Evropi u strateškom planiranju i fokusiranju; izgradnji timova, prevladavanju sukoba, veštinama javne i interne komunukacije, koordinaciji i rukovođenju sastanaka i planiranju vremena. Do kraja 2006. godine Tanja Petovar je bila regionalna direktorka Oxfordske akademije za lidere za Jugoistočnu Europu (Oxford Leadership Academy – www.oxfordleadership.com). Pre nego što je postala član Oxfordske akademije za lidere, Tanja Petovar je bila istraživač u Norveškom institutu za ljudska prava – The Norwegian Institute of Human Right u Oslu, osnivač i direktor kuće za ljudska prava – Civic Link u Ljubljani, radila je kao Viši savetnik u Stokholmskom Međunarodnom institutu za demokratiju i pomoć pri izborima – International Institute for Democracy & Electoral Assistance (IDEA), i bila osnivač i direktor Mreže za demokratsku potporu u Jugoistočnoj Evropi (Southeast Europe Democracy Support Network – SEEDS) gdje je blisko surađivala s vodećim istraživačkim agencijama i institutima na celom Balkanu. Pre odlaska iz Jugoslavije 1992.godine bila je advokat, bavila zaštitom ljudskih prava, a osnovala je i vodila Jugoslovenski helsinški komitet za ljudska prava.