UČESNICI > Katarina Živković / Neven Marinović

KZ-menti
Katarina Živković / menti

Primarno polje mog rada jeste arhitektura, ali u svom radu vodim se multidisciplinarnim pristupom. Saradnjom sa različitim profesionalcima i sagledavanjem problema iz više perspektiva stvara se odličan poligon za rad. Volim da radim u timu u kome naše raznolike veštine podređujemo osmišljavanju i izradi rešenja u korist što većeg broja korisnika. Pored održivog razvoja kao fokusa moje prakse, interesujem se jos i za urbane transformacije, dizajn, kulturno nasleđe, potrebe zajednice, njihov razvoj i uticaj na grad.

Trenutno sam usmerena na realizaciju projekta Center for Garbage Studies, koji je rezultat programa Smart Living Challenge održanog u dizajn inkubatoru Nova Iskra. Centar predstavlja platformu za preispitivanje održivih rešenja koja se tiču grada i otpada.

Iz svoje arhitektonske prakse izdvojila bih radno iskustvo u internacionalnom birou Aedas, u okviru koga sam imala priliku da radim u Srbiji, Dubaiu i Indiiji. Takođe, ostvarila sam zapažen uspeh osvojivši više nagrada na arhitektonskim konkursima, kao što su: Vojvođanska kuća, Čuvari – držač za bicikle i Tržni centar na Zlatiboru. Učestvovala sam na brojnim izložbama od kojih izdvajam Salon arhitekture, Belgrade Design Week i BINA. Znanje o kulturnom nasleđu nadogradila sam u regionalnom restauratorskom kampu u Rogljevu i na treningu B-CARE First Aid for Culture Heritage, u Đirokastri. S obzirom da se bavim pitanjima grada i zajednice član sam organizacije Gradska gerila, u okviru koje posebno ističem projekat Otvorena biblioteka. Otvorena sam za nova znanja, istraživanja i udruživanja.

Tokom programa Kreativno mentorstvo fokusiraću se na realizaciju projekta Center for Garbage Studies u Beogradu, kroz koji želim da prođem ceo proces od razvoja do implementacije ideje, kako bih objedinila svoja profesionalna i lična interesovanja.

http://garbagestudies.co/
https://www.facebook.com/garbagestudies/
https://kajcita.hotglue.me/


NM
Neven Marinović / mentor

Neven Marinović je socijalni preduyetnik, izvršni direktor i suosnivač Smart Kolektiv-a, jedne od vodećih organizacija u Srbiji u oblasti CSR-a (Društveno Odgovornog Poslovanja) i socijalnog preduzetništva. Takođe je i Izvršni Koordinator Foruma Poslovnih Lidera Srbiji, biznis mreže koja je osnovana od strane vodećih kompanija aktivnih u Srbiji sa ciljem daljeg razvoja Društveno Odgovornog Poslovanja u zemlji.

Neven je držao brojne treninge i prezentacije vezane za oblasti CSR-a, socijalnog marketinga i preduzetništva zemlji i u inostranstvu. Pre nego što je sa kolegama osnovao Smart Kolektiv, radio je u marketingu, kao i u neprofitnom sektoru kao saradnik vodećih organizacija u Srbiji. Formalno obrazovanje je stekao na Fakultetu Dramskih Umetnosi, Univerziteta Umetnosti u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijske boravke širom Evrope i SAD. Neven je i stipendista Harvard Univerziteta gde je završio i kurs za lidere u neprofitnom sektoru, u organizciji John F. Kennedy School of Government.

Jedan je od suosnivača, i član upravnog odbora socijalnog preduzeća Liceulice i Dobra Torba Pokrenuo je nekoliko programa podrške za mlade i socijalne preduzetnike. Od 2009 član je Svetskog preduzetničkog Foruma, kao i EUCLID mreže lidera u neprofitnom sektoru. Pre toga je kroz članstvo u UO podržavao rad različitih organizacija kao što su mreža Globalnog Dogovora u Srbiji, NALED, Dostignuća mladih. Radio je kao konsultant za veći broj kompanija i međunorndih organizacija kao što su EBRD, UNDP, OSCE, Coca Cola, Holcim, Banka Inteza itd.