KONSULTACIJE SA MENTORIMA, MART 2017

Gi Group HR Solutions, Beograd
02. marta 2017. godine od 18 h

Nakon prvog okupljanja mentora trećeg ciklusa “Kreativnog mentorstva”, održanog u novembru 2016. godine, i druge mentorske konsultacije održane su u 2. marta 2017. godine u prostorijama naših partnera Gi Group HR Solutions u Beogradu.

Mentorski susreti organizuju se dvaput tokom programskog ciklusa radi razmene informacija i iskustva među mentorima, odgovaranju na eventualne izazove i poteškoće i dogovaranja o nastavku rada sa mentijima i učešću u “Kreativnom mentorstvu.”

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati na Facebook stranici “Kreativnog mentorstva”.
Album sa svim fotografijama