UČESNICI > Lazara Marinković / Miloš Đajić

Lazara Marinković - menti
Lazara Marinković/menti

Lazara Marinković, “ratnica” u medijima i kulturi. Studirala Istoriju umetnosti i komunikologiju. Od 2008. učestvuje u promociji i realizaciji raznovrsnih umetničkih i kulturnih projekata u zemlji i inostranstvu; tokom svog profesionalnog iskustva radila je kao PR i urednica digitalnih medija u PR agencijama i organizacijama civilnog društva sa fokusom na CSR i socijalne inovacije. Kao kolumnistkinja i slobodna autorka bavi se medijskom kulturom, feminizmom i socijalnim nejednakostima. Jedna od osnivačica kvir kulturne organizacije IDAHO Belgrade, koja ima za cilj organizaciju kulturnih i umetničkih događaja i programa, kao i promociju angažovane umetnosti sa fokusom na LGBT+, kvir i rodnu tematiku i borbi za jednakost. Doživotna aktivistkinja za ljudska prava.

Organizacija koju vodim, IDAHO Belgrade, u poslednje dve godine je kroz posvećen rad našeg malog tima i brojne aktivnosti uspela da ostvari uspehe, ali i stekne određeni ugled. Međutim, sve dosadašnje aktivnosti sprovođene su bez ikakvog budžeta i samo zahvaljujući entuzijazmu i volonterskom radu, saradnji sa partnerskim organizacijima, institucijama i pojedincima. Prepoznali smo ovaj trenutak kao ključan za transformaciju organizacije, njeno struktuiranje, odnosno formalizaciju dosadašnjeg rada kako bi podigli kvalitet aktivnosti na viši i profesionalniji nivo. Tokom 2015. godine planiramo da, uz fandrejzing i saradnju sa drugim LGBT i kulturnim organizacijama, sprovedemo niz aktivnosti i kulturnih događaja kako bi zajedničkim snagama ostvarili kontinuitet u radu i imali veći outreach prema opštoj javnosti kao i LGBT zajednici. U pitanju su izložbe, filmske projekcije, debate, umetnički festivali, medijske kampanje (itd) koji će obeležavati važne datume u LGBT istoriji, ali otvarati javne prostore i uvoditi kvir umetost i kulturu u mejnstrim. Planiramo da u budućnosti razvijemo sopstvene produkcijske linije: 1) pružanje usluga drugim organizacijama i klijentima iz oblasti PR-a, organizacije događaja i konsaltinga, 2) mala pozorišna produkcija. Potreban mi je mentor koji bi mi pomogao da usavršim postojeće, ali i razvijem nove veštine i znanja iz oblasti upravljanja organizacijom, održivog razvoja, ali i biznisa.

Linkedin Lazar

Tekstovi http://realnessless.tumblr.com/

Fotografije http://analogdialogs.tumblr.com/

Sajt organizacije http://idahobelgrade.org/

FB page organizacije https://www.facebook.com/IdahoBelgrade


Milos Đajić - mentor
Miloš Đajić/mentor

Miloš Đajić, aktivista, violončelista i bloger. Zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Predsednik UO Centra modernih veština organizacije civilnog društva koja se bavi neformalnim obrazovanjem, komunikacijom i javnim zagovoranjem. Koautor nekoliko priručnika. Dobitnik nagrada PRiZNANJE 2014 – Nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću ” za izuzetan lični doprinos oblasti komunikacija” i Priznanja Ženske Vlade za doprinos borbi za ravnopravnost. Ljubitelj priorode, fotografija, skijanja… Voli da uči i podučava.