UČESNICI > Lidija Milašinović / Olga Svoboda

Lidija Milašinović- - menti
Lidija Milašinović/menti

Magistrirala sam na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i student sam doktorskih studija iz oblasti arheologije i fizičke antropologije. U Narodnom muzeju Kikinda zaposlena sam kao kustos arheolog, a od 2010. godine sam direktor muzeja. Učestvovala sam u projektu Kikindski mamut i od tog momena težište mojih interesovanja postala je muzeologija, na prvom mestu interpretacija i korišćenje nasleđa. Najvažniji projekat na kojem trenutno radim je projekat „Novi muzej“, odnosno projekat izmene i osavremenjavanja osnovne postavke muzeja, a šire posmatrano izmena kompletnog dosadašnjeg načina rada muzeja sa ciljem da se transformiše u mesto okupljanja, razmene mišljenja i otvoren za sve. U cilju primene savremenih metoda interpretacije za ove poslove angažovana je, po prvi put u Srbiji, strana firma koja se bavi narativnom arhitekturom i interpretativnim dizajnom. Paralelno sa ovih projektom, učestvujem u projektu rehabilitacije jedinog sačuvanog mlina na konjski pogon – Suvača u Kikindi u cilju njene transformacije u jednu vrstu centra okupljanja lokalne zajednice.

U okviru programa Kreativno mentorstvo želja mi je pre svega da sretnem i upoznam različite ljude, njihove prakse i iskustva u oblasti interpretacije i korišćenja nasleđa, ali i menadžerstva uopšte i na taj način uklonim barijeru male sredine, a u budućnosti stečenim znanjem doprinesem njenom razvoju. Takođe mi je važno da sa mentorom podelim iskustva u radu na projektima koji su novina, koji podrazumevaju primenu novih, u stranoj praksi uspešnih, metodologija i o načinima njihovog prihvatanja naročito ako inicijativa polazi iz manjeg centra. Želja mi je da mi mentor pomogne u načinima strateškog pozicioniranja muzeja iz male sredine na višim nivoima, kao i da mi prenese iskustva u upravljanju većim projektima i različitim načinima fundraisinga. Smatram da će mi mentor pomoći i u smislu daljeg usmeravanja i usavršavanja.


Olga-Svoboda
Olga Svoboda/mentor

Olga Svoboda je iskusni konsultant, mentor i trener u polju ljudskih resursa. Ona pristupa svojim zadacima sa entuzijazmom i energijom i njeni klijenti takođe dobijaju korist od njenog značajnog isksutva u konsaltingu, izvršnim i rukovodećim veštinama. Olgin fokus je na pomaganju ljudima i organizacijama da ostvare postignuća unapređujući rezultate, angažman i posvećenost.
Olga je studirala i radija u Sjedinjenim državama i u Mađarskoj gde je stekla različita životna iskustva i uspešno upravljala razlikama i radom sa ljudima. Ona je tada uznapredovala u domenu ljudskih resursa radeći za vodeće konsalting kompanije i organizacije. Ovo je bio period sticanja znanja i bivanja okružen iskusnim ljudima i vizionarima koji su oblikovali njen stil liderstva. Godine 2002. Olga je bila radoznala i dovoljno hrabra da otvori jednu od prvih HR konsalting kompanija u Srbiji. Velika posvećenost i strast omogućili su razvoj današnje GI GROUP HR SOLUTIONS doo. Danas je Olga rukovodilac GI GROUP HR SOLUTIONS, kompanije koja zapošljava 35 osoba u regionu i pruža vrhunske konsalting usluge u svim oblastima ljudskih resursa.

Učešće u programu “Kreativno mentorstvo” za mene je fantastična prilika koja je još jednom potvrdila da se znanje deljenjem uvećava. Svi učimo jedni od drugih i za mene ovo je bila sjajan put učenja.