UČESNICI > Ljiljana Korica / Vladimir Đurić

LJK-menti1
Ljiljana Korica / menti

Filolog grčkog jezika. Magistar laografije. Bibliofil. Kolekcionarka znanja. Zaljubljenik u istraživanje ljudske prirode, društva, kulture, umetnosti življenja i upoznavanje kreativnih ljudi koji plene energijom, stavom i idejama. Želela bih da naučim da još aktivnije slušam, pažljivije posmatram i racionalnije promišljam, kako bih što bolje razumela svet u kome živim i pokušala da ga učinim lepšim i humanijim.

Zaposlena sam u Helenskoj fondaciji za kulturu, i imam sreću da se bavim poslom koji spaja moje profesionalne kompetencije sa mojim mojim ličnim interesovanjima. Međutim, smatram da nisam ostvarila sve svoje potencijale i da mogu da unapredim i sebe i rad Fondacije.

Živela sam 5 sunčanih, dragocenih godina u Grčkoj, u Atini, gde sam i magistrirala. Ne samo da sam upoznala život u multikulturanoj sredini, iz drugačije perspektive koju određuju drugačije vrednosti, već i volontirala na Olimpijadi, radila istraživanja u nevladinoj organizaciji na temu zajedničkog kulturnog nasleđa balkanskih naroda, bila asistent na fakultetu, pohađala konferencije i letnje škole… Svako od tih iskustava obogatilo je jedan deo moje ličnosti, otvorilo nova pitanja i podstaklo me da strpljivo tragam za novim znanjima, pokušavajući da se ne izgubim u beskonačnim mogućnostima koje ona pružaju.


VDJ-mentor
Vladimir Đurić / mentor

Organizator kulturnih aktivnosti, sociolog (diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu), novinar i otac. Pola radnog veka proveo u medijima i pratio oblast kulture.

Od 2001. god. radi kao programski direktor Kulturnog centra Zrenjanina. Radi u javnom i blisko sarađuje sa civilnim sektorom. Član Umetničke asocijacije UA Zrenjanin. Učestvovao u stvaranju Asocijacije nazavisna kulturna scene Srbije i bio menadžer više desetina projekata iz oblasti kulture, ekologije i omladinskog aktivizma. 2006 god. inicirao formiranje Kulturne mreže Vojvodine. Od 2007. do 2010. god. bio član saveta Festivala dokumentarnog fima „Bdenje duše“, Sremski Karlovci. Član je saveta festivala „Guitar art Laureati“ i glavni i odgovorni urednik međunarodnog strip časopisa „Stripolis“. Kao stipendista Ministarstva kulture bio učesnik u projektu Transformator gde je naučio da je znanje potpuno beskorisno ukoliko se ne podeli sa drugima, što je bio glavni motiv da se uključi u projekat Kreativno mentorstvo.