UČESNICI > Marija Vasić / Aida Ćorović

MV-menti
Marija Vasić/menti

“Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati…”

Profesor sociologije u gimnaziji “Jovan Jovanovic Zmaj” u Novom Sadu. Živi iz ubeđenja da je mudrost činiti dobro, bez obzira na posledice. Da je integritet ono što nema cenu i da ništa ne treba raditi po svaku cenu. Uvek na strani slabijih. Veruje da je kultura životni stil preko kojeg se prepoznajemo i upoznajemo, da samo vrednosti spajaju I razdvajaju ljude, sve ostalo je izgovor.

PUCAJTE, JA I SADA DRŽIM ČAS.

Dugogodišnjim radom sa mladima, shvatila sam da je zaista velika privilegija raditi posao koji voliš. Nije tajna da se radom ili unistavamo ili izgrađujemo, tako da nije svejedno šta i sa kim radimo veći deo svog života. Svojim đacima govorim da biraju profesije koje će oni lično voleti da rade, jer niko drugi neće živeti njihov život. Da, od nekih nećete puno zarađivati, ali gde ima znanja, želje i ljubavi, nađu se i putevi.

Morate biti ono što jeste, a ne ono što neko drugi očekuje od vas da budete… Dubokog sam ubeđenja da moramo ceo život učiti i da je svako svakome učitelj. Tako sam se i prijavila na ovaj program, da sada ja nesto naučim od mladih ljudi, da me inspirišu i usmere u nekom drugom pravcu, na polju kulture i umetnosti, koja su nepregledna i nesaglediva.

Pitanje ostvarenosti je celoživotni projekat, za koji postoje razni kriterijumi, a za mene je osećaj zadovoljstva i svesti da si posejao zrno znanja, koje će sigurno nekada negde nići. Odgovornost je ogromna, jer svaka reč ima moć i prelama se drugačije u različitim glavama. Zat­o, mi koji radimo sa mladima moramo uvek slušati sebe i najkritičkiji biti prvo na tom planu. Svake godine dobijem oko 300 novih đaka, novih glavica i duplo toliko novih ušiju i očiju. Šta će oni prvi put čuti o nečemu od mene, može biti zauvek obojeno tom bojom. Kako sagledati svoju kulturu, kako tuđu. Šta je to uopšte demokratija, gde su zamke volje većine i kako ona može biti tiranija većine nad manjinom… Gde je sloboda izbora, a gde je samovolja… Kako razumeti Hrišćanstvo bez Judeizma, kako povezati Budizam sa modernim čovekom… Zašto i koga plaše alternativni društveni oblici… Još jedan od razloga zašto mi je potrebno mentorstvo i posle 15 godina iskustva, je to što se društvo menja i to ne na bolje. Što mladi ljudi nisu vise toliko nosioci ideje slobode i što postaju sve konzervativniji. Zastranjivanje na tu stranu je zapravo ono što me najviše plaši, kao duh prošlosti sa kojim se nismo suočili.


AC-mentor
Aida Ćorović /mentor

Aida Ćorović je osnivačica i direktorica NVO Urban-In iz Novog Pazara. Svoj rad u civilnom sektoru Srbije započela je 1992. godine kao antiratna aktivistkinja u, tada retkim, ali značajnim organizacijama – Žene u crnom, Beogradski krug i Centar za antiratnu akciju. 

NVO Urban-In se, prvenstveno, bavi programima za mlade, ali i dalje insistira na demokratizaciji ovog regiona, u širem smislu, promociji dijaloga Sandžaka i ostatka Srbije, kao i regionalnoj saradnji. Za svoj dosadašnji rad Aida Ćorović dobila je, 2008.godine, globalnu nagradu MDG3 Global Call to Action koju dodeljuje Kraljevina Danska, potom Osvajanje slobode, Fonda Maja Maršićević-Tasić 2011. god kao i Povelju za građansku hrabrost- Dragoljub Stošić koju dodeljuje Kuća pravde Strazbur 2014. godine. Više od decenije ima međunarodni status braniteljke ljudskih prava. Aida Ćorović promoviše dijalog i promociju kulturne baštine, a poslednjih godina radi na dostizanju uslova da Novi Pazar postane jedna od kulturnih prestonice Srbije. Takođe, poslednjih godina je postala najglasniji i najartikulisaniji glas protiv islamskog fundamentalizma i odlazaka mladih sa prostora Balkana na ratišta u Siriji i Iraku. Od maja 2014. godine Aida Ćorović bila je poslanica u Parlamentu Srbije. Veoma je aktivna u Skupštinskim odborima za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, kao i za kulturu i medije. Piše za veliki broj dnevnih listova, magazina i internet sajtova kako u Srbiji, tako i regionu.