UČESNICI > Marko Salapura / Mia David

MS-menti
Marko Salapura/menti

Rođen sam u Tetovu 1986. Master akademske studije sam završio u Beogradu 2010. Glavno polje zanimanja mi je sagledavanje posledica tranzicije na prostor. Najveći uspeh je predstavljanje Srbije na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2014. godine.

Moj rad ima dve dimenzije, jedna se odnosi na arhitekturu, a druga na preklapanje moje primarne discipline i srodnih oblasti. Rezultat ovoga je delovanje u galerijskom kontekstu i u čestoj saradnji sa umetnicima i stručnjacima iz drugih oblasti. Ova saradnja je za mene škola 2.0. Ovakav način rada me je veoma promenio i naučio kako da bliže i bolje identifikujem potrebe konteksta u kome radim.

Višegodišnje delovanje u širokom spektru disciplina je rezultiralo predstavljanjem Srbije na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2014. godine sa projektom za koji sam okupio i vodio tim.

Sumiran plan za narednih godinu dana zvuči ovako: Sagledati dosadašnje uspehe i neuspehe, na osnovu toga osmisliti racionalan i merljiv plan za naredne profesionalne korake, te sužavanje dosadašnjeg polja delova.

www.markosalapura.com


MD-mentor
Mia David / mentor

Mia David (Beograd, 1974.) se bavi edukacijom, menadžmentom u kulturi, savremenom vizuenom umetnošću i scenskim umetnostima. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Grupi za Scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član je Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Beograda, NUNS-a, OISTAT-a i IKT-a. Autor je mnogih izvedenih projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i velikog broja novinskih tekstova. Izlagala u Berlinu, Njujorku, Beču, Renu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Frankfurtu, Moskvi, Rimu, Veneciji, Pragu,…

Bila je kustos i jedan od autora predstavljanja Srbije na Praškom kvadrijenalu u oblasti arhitekture (2011). Prošle godine je izabrana da bude kustos nacionalnog nastupa Srbije na Praskom kvadrijenalu.

Bila je partner u arhitektonskim studijima DSZ i Blok. Radila je u magazinima Camp i Ambijenti. Bila je osnivač i glavni i odgovorni urednik magazina Kvart. Jedan je od osnivača nevladine organizacije Blokovi. Radila je kao predavač na Fakultetu dramskih umetnosti na predmetu Arhitektura i tehnika scenskog prostora. Bila ja autor emisije “Život kao takav” na radiju B92 koja je emitovana dve godine. Od 2010. od novembra 2014 godine radila je kao vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda.

Radi kao docent na Fakultetu tehničkih naka u Novom Sadu.