UČESNICI > Milena Jokanović / Marija Desivojević Cvetković

MJ-menti
Milena Jokanović / menti

Milena Jokanović na doktorskim je studijama Istorije umetnosti pri Centru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde radi kao saradnica u nastavi. Polja njenog interesovanja u okvirima su kulturnog nasleđa i menadžmenta u kulturi. U organizaciji Evropa Nostra Srbija koordiniše različite projekte. Kustoskinja je nekoliko izložbi o fotografiji. Aktivno pleše tango i deo je tima Instituta Tango Natural.

Milena je tokom svojih osnovnih studija na Filozofskom fakultetu, kao i na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend radila i kao instruktor u školi plesa. Svoja različita interesovanja dugo je težila da objedini. Studirajući master studije na Unesko katedri za menadžment u kutluri i kulturnu politiku Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Limier u Lionu, bila je podstaknuta da u ovom stremljenju i uspe. Od tada je aktivan menadžer različitih projekta u oblasti kulturnog nasleđa, ali i organizator, koordinator i kustos različitih plesnih festivala, kultrnih manifestacija i izložbi. Posebno je inspiriše rad sa mladima, te kroz rad na fakultetu, ali i projekte poput Besplatne škole tanga za srednjoškolce, kreiranja portala Beopatrimonium.com, Milena prenosi svoja znanja mladima, istovremeno učeći od njih mnogo. Iskreno veruje da kroz život treba plesati konstantno bivajući inspirisan susretima sa drugima.

Tokom narednih godinu dana težiće da radi na sebi kako u profesionalnom, tako i u privatnom domenu i volela bi da projekte na kojima radi, sa budućim mentorom kao i drugim mentijima i mentorima, sagleda iz potpuno novog ugla, te da uči kako da što jasnije osvesti i i izrazi svoje potrebe, postavi što jasnije ciljeve i strategije kojima do tih ciljeva može doći, kao i da unapredi komunikaciju sa saradnicima, ali i prijateljima, razvije veštine za bolji timski rad i slušanje drugih.


MDC-mentor
Marija Desivojević Cvetković / mentor

Potpredsednik sam za strategiju i razvoj kompanije Delta Holding, najvećeg poslodavca u Srbiji u domenu privatnog sektora. Završila sam Matematički fakultet, kao i MBA studije. Trenutno pripremam doktorsku tezu u oblasti menadžmenta u poljoprivredi.

Kao osnivač Sektora za strategiju i razvoj u kompaniji Delta Holding, promenila sam način poslovanja kompanije. Moj fokus je na strategiji koja podrazumeva uvođenje inovativnih, visoko kvalitetnih proizvoda i usluga, poštujući pri tom principe društvene odgovornosti i zaštite životne sredine.

Na ličnom planu, ja sam majka dvoje dece, strastveni trkač i triatlonac sa ciljem da ove godine u avgustu po prvi put učestvujem i uspešno završim triatlon trku Ironman 140,6. Duboko verujem da sport ne unapređuje samo fizičko zdravlje, već i da jača naš duh i volju. Moj cilj je da svest o tome prenesem na društvo u celini.

Počev od svojih zaposlenih, trudim se da utičem na njih i da ih motivišem na zdrav život, da vode računa o životnoj sredini, putuju i upoznaju različite kulture. Pored toga, studentima držim motivacione govore o liderstvu, ohrabrujem ih da uče, istražuju i rade na sopstvenom razvoju i kao i na unapređenju društva u kome žive, i da na taj način grade bolje društvo za sve.