UČESNICI > Milena Rajković / Snježana Bahtijari

MR-menti
Milena Rajković / menti

Od 2015. Milena je angažovana kao izvršni direktor „Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine“ Beograd, prestižnog međunarodnog takmičenja u oblasti klasične muzike sa tradicijom dugom pola veka i značajnim učešćem u razvoju umetničkog/muzičkog obrazovanja kao i unapređenju same profesije. Pored pomenutog angažmana Milena je aktivna kao freelance konsultant i saradnik na brojnim projektima u oblasti umetnosti i kulture, kao violinistkinja i menadžer gudačkog kvarteta „INTERMECO“ ali i kao pedagog, profesor violine.

Od 2010 – 2015 Milena Rajković bila je na poziciji direktorke Ustanove kulture “Parobrod” – kulturnog centra najstarije beogradske opštine – Stari grad. Već u prvoj godini rada, kulturni centar prepoznat je kao jedna od najperspektivnijih institucija kulture u Beogradu. Sa jasnom i održivom kulturnom politikom i strategijom razvoja, od 2010. do danas “Parobrod” je izrastao u vodeći regionalni kulturni centar, mesto za socio – kulturnu razmenu, orijentisano izvođačkim umetnostima, alternativnoj edukaciji i promociji savremene umetnosti. Tokom 5 godina dugog mandata Milena je vodila i realizovala preko 1000 različitih programa i projekata.

Uprkos bogatom menadžerskom iskustvu koje je stekla, Milena ima potrebu da unapredi veštine menadžmenta u oblasti izvođačkih umetnosti pre svega u smislu dugoročnog planiranja i postavljanja strategija u širem kontekstu. Posebno je zainteresovana za upoznavanje business sektora i integrisanje biznisa i umetnosti.

Kao aktivan umetnik, izvođač – violinistkinja a ujedno i menadžer u kulturi, osećam potrebu da budem deo veće, međunarodno prepoznate mreže sa ciljem da neprestano učim i dalje se razvijam (veoma sam zainteresovana da unapredim postojeća i steknem nova saznanja u oblasti održivog razvoja i biznisa), kako zbog mog ličnog tako i zbog razvoja organizacija sa kojima sarađujem a dugoročno gledano i razvoja šire beogradske i publike naše zemlje. Verujem da je Kreativno mentorstvo prava prilika za učenje, napredak, razmenu iskustava i najpre upoznavanje nekih interesantnih ljudi.

LINKEDIN
INTERMECO string quartet web presentation
International Jeunesses Musicales Competition Belgrade
Cultural center “Parobrod”, 2010 – 2012 start-up publication


SB-mentor
Snježana Bahtijari / mentor

Snježana Bahtijari je direktorka Marketinga, komunikacija i društveno odgovornog poslovanja Ericssona Nikole Tesle u Zagrebu. Poslednjih dvadeset godina bavi se segmentom strateških komunikacija, što predstavlja važan faktor kvalitetnog pozicioniranja i reputacije Ericssona Nikole Tesle.

Nakon diplome na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Zagrebu, njene profesionalne aktivnosti bile su usmerene na novinarstvo i odnose s javnošću. Imenovana je za menadžerku u jedinici za Marketinške komunikacije i odnose s javnošću Ericssona Nikole Tesle. 1999. godine. Godine 2003. imenovana je za direktorku korporativnih komunikacija. Posjednih nekoliko godina njene odgovornosti dodatno su proširene na marketinške aktivnosti te je imenovana za direktoriku Marketinga, komunikacija i DOP-a.

S. Bahtijari obraća veliku pažnju celoživotnom učenju i timskom radu. Svoje je znanje širila na kursevima i seminarima u zemlji i inostranstvu. Bahtijari je predsednica Zajednice za društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj privrednoj komori. Takođe je članica Hrvatskog novinarskog društva i Hrvatske asocijacije za odnose s javnošću, Hrvatskog udruženja poslodavaca, Hrvatske asocijacije menadžera CROMA i mnogih drugih.