O projektu

Selekcija i uparivanje učesnika, OKT 2014. – JAN 2015.

U oktobru 2014. godine kroz otvoreni konkurs pristiglo je skoro 60 prijava iz različitih delova Srbije! Održali smo intervjue sa 33 odlična kandidata, i odabrali finalnu grupu od 22 mentija. Do sredine januara 2015. smo tražili najboljeg mentora za svakog od njih.