UČESNICI > Nataša Bulut / Marijana Cvetković

Nataša Bulut - menti
Nataša Bulut/menti

NATAŠA BULUT rođena je u Novom Sadu, 1985 godine. Završila je master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku za arhitekturu i urbanizam, gde je trenutno na postdiplomskim studijama. Zaposlena je u Pokrajinskom zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, na međunarodnom istraživačkom projektu HEROMAT – zaštita objekata kulturne baštine novim multi-funkcionalnim materijalima. Deo je tima koji radi na Razvojnom projektu integrativne zaštite kulturnog nasleđa „Vekovi Bača“, kao arhitekta saradnik. Trenutno radi na diseminaciji nacionalnih i međunarodnih projekta i kao saradnik na konzervatorsko – restauratorskim projektima, a u dosadašnjoj karijeri radila je i kao projektant enterijera i eksterijera i kao saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Moja interesovanja fokusirana su na kulturno nasleđe u užem, odnosno na kulturu u najširem smislu. Trenutno sam aktivna na poslovima upravljanja i promocije nasleđa, širenja rezultata projekata i podizanja njihove vidljivosti u nacionalnim i međunarodnim krugovima; u edukaciji u oblasti nasleđa i zaštite i u radu sa lokalnom zajednicom u cilju održivog razvoja i unapređenja kroz prepoznavanje postojećih potencijala. Uživam u timskom radu – prenošenju i razmeni znanja i iskustava. Stvaranje interdisciplinarnih timovi i umrežavanje eksperata iz različitih oblasti u istom cilju smatram jedinim validnim odgovorom na kompleksnu problematiku sa kojom se svakodnevno suočavamo u kulturi.

http://www.heromat.com/

https://www.facebook.com/pages/Heromat/393495604095183?ref=br_tf

https://www.facebook.com/pages/Vekovi-Ba%C4%8Da/223500454481510

Kreativno mentorstvo vidim kao odličnu šansu za lični razvoj. Spadam u onu grupu ljudi koji doživotno učenje smatra za privilegiju i izazov. U tom smislu, važno je iskoristiti svaku šansu za rad na sebi. Duboko verujem da ličnim primerom značajno možemo pomerati granice.
Moja interesovanja fokusirana su na kulturno nasleđe u užem, odnosno na kulturu u najširem smislu. Trenutno sam aktivna na poslovima upravljanja i promocije nasleđa, širenja rezultata projekata i podizanja njihove vidljivosti u nacionalnim i međunarodnim krugovima, diseminaciji nasleđa u različitim interesnim grupama i kroz različite medije, edukaciji u oblasti nasleđa i zaštite, radu sa lokalnom zajednicom u cilju održivog razvoja i unapređenja kroz prepoznavanje postojećih potencijala; a to je i ono čemu želim da se posvetim u budućnosti, počevši od naredne godine (u okviru Edukativnog centra Vekovi Bača ili kroz sopstvenu organizaciju jednog dana).

Formalno obrazovanje arhitekte, želim da unapredim veštinama kulturnog menadžmenta, interdisciplinarnog delovanja u kulturi, umrežavanja aktera u zajedničkom cilju, uspešnog sprovođenja kulturnih politika i iznad svega podizanju vidljivosti ovakvih projekata.
Očekujem da ću vreme sa mentorom provoditi u kreativnom i kritičkom razmenjivanju ideja, u razvoju ličnih strategija, u fokusiranju ciljeva i delanja. Želela bi da razmenjivanjem ličnih iskustava i mentorskim odnosom preispitam lične stavove i gledišta, a trenutna kretanja unapredim i usmerim u pravom smeru.

Kreativno mentorstvo nameravam da iskoristim za razvijanje ličnih veština za potrebe vođenja Edukativnog centra “Vekovi Bača”. Edukativni centar “Vekovi Bača”, trenutno u osnivanju, zapravo predstavlja sedište istoimenog Fonda za očuvanje kulturno-istorijske baštine, smeštenog u Podgrađu srednjovekovne Tvrđave Bač. Iako inicijalno planiran kao sedište Fonda, Edukativni centar je već u samom osnivanju prerastao tu zamisao. Danas, on se razvija i kao mesto okupljanja, susreta, razmene ideja, znanja i veština, mladih i starih, eksperata, studenata i običnih ljubitelja kulturne i prirodne baštine. Težište centra jeste na kulturnom nasleđu, ali je proizvod mnogo širi. Centar Vekovi Bača ima za cilj umrežavanje velikog broja aktera iz različitih oblasti kulture, pa i nauke, u cilju očuvanja nasleđa, razvijanja odnosa prema prirodnom i kulturnom nasleđu (ali i kulturi u mnogo širem smislu), održivog korišćenja i održivog upravljanja, negovanja, promociju nasleđa, a sve to kroz različite aktivnosti – edukativne, kulturne, turističke, zabavne programe i druga dešavanja. Dosadašnje aktivnosti poput konzervatorskih radionica, okruglih stolova, letnjih škola arhitekture i volonterskih kampova, koje su redovne aktivnosti poslednjih 5 godina, sada će imati centralno mesto. Edukativni centar je sredstvima Pokrajinskog sekreterijata za kulturu građen od 2012. godine. Konkurisanjem kod domaćih i stranih fondova, planirano je i njegovo opremanje u narednim mesecima.

Moja interesovanja fokusirana su na upravljanje i promociju nasleđa kroz vođenje aktivnosti centra. Umrežavanje sa organizacijama sličnih afiniteta, uključivanje aktera iz različitih oblasti, kreiranje zanimljivih programa, razmene iskustava, razvijanje tima saradnika za projekte lokalnog ili šireg karaktera osnovni su cilj u narednom periodu. U tom smislu, iskustva i smernice mentora izuzetno bi mi značile. Očekujem da ću vreme sa mentorom provoditi u kreativnom i kritičkom razmenjivanju ideja, u kreiranju razvojnih strategija, u fokusiranju ciljeva i delanja. Formalno obrazovanje arhitekte, želim da unapredim veštinama kulturnog menadžmenta, interdisciplinarnog delovanja u kulturi i uspešnog sprovođenja kulturnih politika.


marijana-cvetkovic - mentor
Marijana Cvetković/mentor

Marijana Cvetković je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je menadžment u kulturi i kulturnu politiku na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lion 2. Trenutno je doktorant na Univerzitetu umetnosti u oblasti muzejskog menadžmenta i razvoja. Prošla je brojna stručna usavršavanja i programe profesionalne prakse (Centre Georges Pompidou, Pariz, Louvre, Pariz, Central European University, Budimpešta, Università di Foggia…).

Pokrenula i realizovala brojne programe i projekte u oblasti kulturne politike, međunarodne i regionalne kulturne saradnje, savremenog plesa i savremenih vizuelnih umetnosti, muzeja. Osnivač Stanice Servisa za savremeni ples i Nomad Dance Academy, balkanske platforme za razvoj savremenog plesa i savremenih izvodjačkih umetnosti. Kulturni aktivista na nezavisnoj kulturnoj sceni Beograda i Srbije. Od 2009. godine gost predavač i asistent na master studijama kulturnog menadžmenta i kulturne politike na Univerzitetu umetnosti (UNESCO katedra). Od 2011. godine predaje na MA in performance research programu na istom univerzitetu (u saradnji sa Univerzitetom Vorik i Univerzitetom u Amsterdamu). Drži predavanja i radionice o projektnom menadžmentu, regionalnoj kulturnoj saradnji, muzejskom menadžmentu i kulturnoj politici.