O projektu

„Kreativno mentorstvo” je jedinstveni mentorski program koji pruža mogućnosti za lični i profesionalni razvoj budućih lidera u oblasti kulture. Program promoviše mentorstvo kao metod doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između etabliranih stručnjaka, mentora, i budućih profesionalaca, mentija.

Tokom godina želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanog na kreativnosti, znanju i međusobnoj saradnji.

KREATIVNO MENTORSTVO 2014 – 2015

Drugi ciklus programa traje od januara do decembra 2015. godine i omogućava da 20 budućih lidera u oblasti kulture: umetnosti, kulturnog nasleđa, kreativnih industrija, obrazovanja kroz kulturu, menadžmenta kulture, kulturne politike, aktivizma kroz umetnost i kulturu, komunikacija i drugim srodnim oblastima iz raznih delova Srbije – mentija, ima jednogodišnju podršku mentora, dokazanih profesionalaca, koje „Kreativno mentorstvo“ bira u odnosu na potrebe, ciljeve i izazove koje mentiji navedu u prijavama.

Na konkurs u oktobru 2014. godine pristiglo je skoro 60 prijava iz različitih delova Srbije među kojima je bilo izvrsnih kandidata. Održana su 33 intervjua a potom je za učešće u programu u punom smislu pozvano 20 osoba i jedna organizacija. Selekcija učesnika i uparivanje sa mentorima trajalo je do sredine januara 2015. godine, a 31. januar i 1. februar datumi su prvog zvaničnog događaja u okviru programa, treninga vođenog od strane Marie Abild i Pamele von Sabljar, švedskih stručnjaka u sferi mentorstva i ličnog i professionalnog razvoja.

Prethodno izdanje programa inicirano je i realizovano u partnerstvu sa Ambasadom Švedske u Beogradu i finansirano od strane Švedskog instituta, dok je ovogodišnje finansijski podržano od strane The Headley Trust-a, jedne od fondacija Lorda Sainsbury-ja i njegove porodice, koja je već decenijama vodeći primer filantropije u Velikoj Britaniji, kompanija SBB, Medicon i Titan Cementara Kosjerić i Ambasade Švedske u Beogradu. Partneri programa su British Council, Unfold Transformation, Terra Panonica, Gi Group HR Solutions, Nova Iskra, štamparija Vizartis i Ustanova kulture Parobrod.

Pozivamo Vas da pratite i facebook stranicu programa na www.facebook.com/CreativeMentorship.

Razgovor po razgovor – menjamo društvo nabolje!