POIGRAVANJA KULTUROM? ODNOSI KULTURE, DRUŠТVA I POLITIKE U SAVREMENOJ SRBIJI

Kulturni centar “Grad”, Braće Krsmanović 4, Beograd
07. marta 2017. godine od 18h

Kako možemo posmatrati kulturu u savremenom društvu Srbije? Zašto je i na koji način kultura potentno polje i sredstvo društvenih distinkcija, borbi i odnosa moći? Kakvu ulogu u modelovanju društva pretpostavljaju akteri kultune scene u Srbiji? Kakvi odnosi političkih elita, kulturnih elita i građana se mogu iščitavati kroz poigravanja kulturom? Kako na te igre, strategije i borbe utiče geopolitička pozicija društva Srbije?

Kreativno mentorstvo i Kulturni centar „GRAD” organizovali su tribinu POIGRAVANJA KULTUROM? o poziciji i ulozi kulture u društvenim transformacijama u savremenoj Srbiji. Tribinom POIGRAVANJA KULTUROM? želeli smo da stvorimo prostor za ‘igranja’ pojmom kulture u društvu Srbije iz ugla različitih disciplina, teorijskih i društvenih pozicija, ali i za tumačenja društvenih i političkih ‘igara’ kulturom, u kojima kultura može biti prostor, sredstvo, predmet ili subjekat igre.

Program debate u celini preuzmite u .pdf formatu.

Facebook event za tribinu

Prijavni formular

U prvom delu tribine su kroz kratka kritička predavanja svoje perspektive na gore navedena pitanja ponudili Ivana Spasić, sociološkinja i Branislav Dmitrijević, istoričar i teoretičar umetnosti, nakon čega je usledila diskusija, pitanja i učešće publike. U svojoj intervenciji, Ivana Spasić je prevashodno čitala kulturu kao svakodnevnu praksu građana i kao svakodnevno polje društvenih borbi kroz vrednovanja i označavanja, dok je Branislav Dimitrijević čitao kulturu kao sektor, kao proizvodnju kulturnih sadržaja, ali i diskursa koje akteri u sektoru kulture koriste kada zagovaraju svoju delatnost u društvu Srbije, i izvan njega.

Govornici:
Ivana Spasić je profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje teorijske predmete. Bavi se ulogom kulture, diskursa i kolektivnog sećanja u postsocijalističkim društvenim promenama, diskurzivnom proizvodnjom nacije, društvenim pokretima i kulturnim aspektima urbaniteta. Osim više desetina članaka i poglavlja u zbornicima, u zemlji i inostranstvu, objavila je knjige Kultura na delu: društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspektive (2013), Us and Them: Symbolic Divisions in Western Balkan Societies (2012, kopriređivač); Sociologije svakodnevnog života (2004); Politika i svakodnevni života: Srbija 1999-2002. (2003, koautor); Nasleđe Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća (2006, kopriređivač); Interpretativna sociologija (1998, priređivač).

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i gostujući predavač na inostranim umetničkim školama i univerzitetima. U svom kustoskom i istraživačkom radu bavi se umetničkim praksama u 20. veku, sa posebnim fokusom na socijalističku Jugoslaviju, kao i Jugoistočnu Evropu. Autor je niza knjiga i izložbenih kataloga o modernoj i savremenoj umetnosti: O normalnosti – Umetnost u Srbiji 1989-2001;  Protiv umetnosti: Goran Đorđević – Kopije; Potrošeni socijalizam – Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji (Fabrika knjiga, 2016); kao i kustos velikog broja izložbi savremene umetnosti: “Gud Lajf” (52. Oktobarski salon, Beograd, 2012); “No Network” (Atomski bunker, Konjic, 2011); FAQ Serbia (ACF, New York, 2010). Redovni je saradnik portala „ Peščanik ” i jedan od mentora u programu „Kreativno mentorstvo”.

Moderatorka debate:

Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta i doktor nauka muzeologije i studija nasleđa, a menadžerka je za edukaciju i razvoj programa „Kreativno mentorstvo”. U svom istraživačkom radu bavi se interpretacijom nasleđa i politikama korišćenja prošlosti, sa posebnim fokusom na region Jugoistočne Evrope, dok je u praksi angažovana u civilnom sektoru u oblasti nasleđa kao generalna sekretarka je Evropa Nostre Srbija i kao članice odbora Mreže za nasleđe Jugoisočne Evrope. Gostujući je predavač pri UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment i Centru za muzeologiju i heritologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dobitnica Evropske nagrade za kulturnu politiku za istraživanje i knjigu Governing Heritage Dissonance : Promises and Realities of Selected Cultural Policies (European Heritage Foundation, 2016).

Album sa fotografijama sa debate objavljen je na Facebook stranici “Kreativnog mentorstva”.

Ceo snimak debate pogledajte na Youtube kanalu “Kreativnog mentorstva”.

GALERIJA FOTOGRAFIJA