RADIONICA “IDEALOGIJA ILI ŠTA SE SVE KRIJE IZA DOBROG PROJEKTA”, JANUAR 2017

Ova radionica održana je u nedelju 22. januara u prostorijama Nove iskre, Gavrila Principa 43, I sprat u trajanju od 11 do 17 časova.

Kroz niz praktičnih vežbi i primera, radionica je imala za cilj da ukaže na najvažnije aspekte koji se tiču procesa kreiranja ideja (naročito onih koje su utemeljene na Human centered principu) njihovog uobličavanja i pripreme za projektnu razradu.

Radionicu je vodila alumni mentorka i saradnica “Kreativnog mentorstva” Nani Radenković, kojoj se zahvaljujemo, kao i domaćinima Novoj iskri.

Nana Radenković je jedna od su-osnivača Nove Iskre – coworking prostora, kreativnog haba i edukativno-istraživačke platforme. Njen glavni fokus, pored razvijanja savremenih edukativnih formata za preduzetnike budućnosti, je uspostavljanje najpovoljnijih uslova za pravi multidisciplinarni i kolaborativni radni proces. Po formalnom obrazovanju je istoričar umetnosti sa završenim post-diplomskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a veliko iskustvo kao menadžer u kulturi gradila je kroz angažmane u institucijama (Muzej savremene umetnosti, Filmski centar Srbije, Centar za promociju nauke), privatnim inicijativama i kompanijama (Blic, o3one), kao i u okviru civlnog sektora (CZKD, Dis-patch, Mikser, Kreativno mentorstvo…). Radila je kao profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, a takođe je su-osnivač platforme za dečiju kreativnost KidsPatch u okviru koje je realiozvala brojne programe za decu i umetnike u Srbiji i inostranstvu.

Nana Radenković na LinkedInu
Web sat Nove iskre

Kratki video rezime radionice Nane Radenković “Idealogija ili Šta se sve krije iza dobrog projekta” možete pogledati na Youtube kanalu Kreativnog mentorstva.

Ključne savete i smernice Nane Radenković možete preuzeti i u .pdf formatu.

Prezentacija Nane Radenković za učesnike “Kreativnog mentorstva” 22.01.2017.

Web platforma koju Nana Radenković preporučuje za online savete i dodatne lekcije iz menadžmenta, upravljanja timom i projektima – odeljak Toolkit.

GALERIJA FOTOGRAFIJA