RADIONICA LIČNE EFIKASNOSTI, MART 2017

Nova Iskra, 11. mart 2017.

Radionica lične efikasnosti i upravljanja vremenom održana je u prostorijama naših partnera Nove Iskre u subotu, 11. marta 2017. godine.

Vreme je najdragoceniji poklon! Jednom kada ga nekome damo ili kada nam ga neko uzme, više ne možemo da ga vratimo.

Kroz interaktivnu diskusiju i raznovrsne vežbe i aktivnosti, cilj nam je bio da zajedno sagledamo značaj definisanja dugoročnih ličnih ciljeva i da razmenimo iskustva i alate koji nam pomažu da budemo efikasniji u njihovom ostvarivanju.

Radionica se pre svega bavila razvojem strategija za planiranje, kao i osnaživanjem ličnih potencijala za preuzimanje pune odgovornosti prema sopstvenom vremenu.

Voditelj radionice bila je Eva Velimirović, Senior Trainer GI Group / Free-lance consultant Tailor Made Consulting . Eva je psiholog, na doktorskim studijama iz oblasti Psihologije rada se bavi životnim izborima žena u balansiranju posla i privatnog života. Ima oko 15 godina radnog iskustva, pretežno u oblasti razvoja ljudskih resursa. Kao trener i konsultant radi skoro 4 godine.

Album sa fotografijama objavljen je na Fejsbuk stranici “Kreativnog mentorstva”.

Eva Velimirović je sa svima zainteresovanima podelila dragocene savete o ličnoj efikasnosti, organizaciji privatnih i poslovnih obaveza i upravljanju vremenom i u ovom videu.

GALERIJA ODABRANIH FOTOGRAFIJA