RADIONICA O VEŠTINAMA RUKOVOĐENJA, FEBRUAR 2017

Gi Group HR Solutions, Beograd
18. februar 2017.

Deveta radionica u okviru edukativnog programa “Kreativnog mentorstva” za učesnike III ciklusa bila je posvećena temama situaciono rukovođenje, delegiranje i osnove feedback-a. Radionica je pripremljena i organizovana u saradnji sa glavnim partnerima za edukaciju “Kreativnog mentorstva”, kompanijom Gi Group HR Solutions i držala je direktorka Gi Group i iskusni stručnjak za upravljanje ljudskim resursima Olga Svoboda u subotu, 18. februara.

Neke od ključnih stvari o kojima smo razgovarali jesu da je model delegiranja balans instrukcije i slobode i da zavisi od rukovodećeg, zaposlenog, situacije, vrste zadatka i vremena koje za njegovo izvršavanje imamo na raspolaganju. Način delegiranja treba da omogući razvoj zaposlenom, kvalitet i efikasnost. Entuzijazam rukovodećeg je “zarazan”, ukoliko ga emitujemo možemo da ga prenesemo na druge, a važno je i da kada možemo, biramo za svoje saradnike ljude sa kojima ga delimo.

Da bi zaposleni bio motivisan za obavljanje posla, neophodno je da su zadovoljeni ne samo tzv “higijenski” faktori – pristojni uslovi rada, odgovarajuća finansijska nadkada i slično, već i motivatori. Ključno je da prepoznajemo za šta su koji ljudi motivisani, da uspostavimo minimum uslova a onda brinemo i o motivatorima.

Važno je i da usavršimo kako davanje, tako i primanje “feedbacka” – povratne informacije, i da u njemu budemo promišljeni, precizni i konkretni. Pozitivan feedback – pohvalu, važno je da izričemo javno, dok negativan – kritiku treba da saopštimo individualno, samo osobi na koju se odnosi. Ukoliko ne saopštimo jasno i pravovremeno pohvalu za nešto što je urađeno dobro, saradnik neće uvek znati da takav rad treba da ponovi.

Detaljnije smernice za rukovođenje zasnovane na aktuelnim menadžment teorijama, ali i višegodišnjoj uspešnoj praksi, učesnici programa “Kreativno mentorstvo” dobili su na radionici, ali Olga Svoboda ponudila ih je i u ovom kratkom videu.

Album sa fotografijama nalazi se na Facebook stranici “Kreativnog mentorstva”.

GALERIJA FOTOGRAFIJA