28/04/2012

Radionice Umetnost življenja od umetnosti i Uloga mentora, Beograd

Prvi pripremni događaj članova ETC grupe i budućeg projekta mentorstva bile su dve radionice vođene od strane trenera iz Švedske, Karin Dalborg i Lote Lekval iz organizacije Natverkstan iz Geteborga od 28. do 30. aprila 2012. u kancelarijama ConsulTeam-a u Beogradu.

Prva, dvodnevna radionica Umetnost življenja od umetnosti bila je posvećena tehnikama formiranja lične vizije i ciljeva, kao i preduzetništvu u oblasti umetnosti i kulture. Da biste definisali koja vrsta mentora vam je potrebna i zašto , morate prvo poznavati vašu trenutnu situaciju i znati gde želite da budete uz podršku mentora – zbog toga je ova radionica bila od izuzetne važnosti.

Druga radionica Uloga mentora bila je prvo detaljno upoznavanje sa glavnim konceptima mentorstva za članove ETC Grupe . Tom prilikom saznali smo više o ulozi mentora i mentija, pedagoškim idejama koučinga i mentorstva i osnovnim alatkama za mentorstvo .

Program ETC Workshop THE ART OF LIVING ON ART AND THE ROLE OF MENTOR

Material ETC Workshop THE ART OF LIVING ON ART AND THE ROLE OF MENTOR