13/05/2012

RAZVOJ MENTORSTVA – STUDIJSKA POSETA STOKHOLMU, ŠVEDSKOJ

Od 13. do 17. maja članovi ETC Grupe su bili u studijskoj poseti Stokholmu tokom koje su imali niz sastanaka sa švedskim organizacijama koje rade sa mentorstvom kao metodom ličnog i profesionalnog razvoja – od sindikata radnika iz sektora kulture , informacija i dokumentacije , DIK , mentorskog programa za lidere u biznis sektoru Novare Accelerate , mentorskih programa Univerziteta u Stokholmu , do programa mentorstva Švedskog saveta za umetnost.

Studijska poseta podržana je finansijski i organizaciono od strane Švedskog instituta i Ambasade Švedske u Beogradu .