RAZVOJ PUBLIKE I DRUGE TAJNOVITE MAŠINE

Mikser House, Karađorđeva 46, Beograd
08. aprila 2017. godine od 12 h

Kao i mnoge čudnovate naprave, gedžeti i druga sokoćala, razvoj publike ušunjao se, iz pravca Zapada, gotovo neprimećen, dok smo se bavili nekim valjda važnijim pitanjima. Niko ne zna kako zapravo radi i šta proizvodi, ali svi je koristimo jer kažu da privlači projektne grantove, pa čak i da može da prizove ljude na kulturna dešavanja. Prethodne spravice kao što su pedagogija, edukacija, medijacija, propaganda i animacija smo odbacili kao zastarele, iako se mnogi još s mukom navikavaju na ovu novu, sjajniju napravu…

Kreativno mentorstvo, u okviru svog edukativnog programa, poziva vas na javno predavanje, na kome ćemo posmatrati razvoj publike ne samo kao set alata za menadžerke i menadžere u kulturi, već kao praksu kroz koju se stvaraju društveni odnosi, transformišu kulturne ustanove i organizacije i oblikuju subjektiviteti. Istovremeno, propitivaćemo neke od ključnih pretpostavki različitih «dobrih praksi» programa i politika razvoja publike i postavljamo različita pitanja na koja nudimo odgovore: Šta je dovraga razvoj publike i zašto o tome toliko pričamo? Kada i kako je publika postala nepoznati drugi koja kao takva može postati predmet naše spoznaje i razvoja? Zašto nam je važno da istražujemo, spoznajemo i razvijamo publiku? Zašto je razvoj publike zamenio prethodne prakse i šta sa sobom nosi? Zašto mnogi programi razvoja publike nemaju nikakvog dugotrajnijeg efekta i zašto nas to naročito ne brine?

O predavaču
Dr Goran Tomka je istraživač, trener i predavač u oblasti kulturne politike, studija kulture i kulturnog menadžmenta. Predaje na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada i na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Gostovao je kao predavač na univerzitetima u Lionu (FR) i Fort Kolinsu (SAD). U svojim istraživanjima bavio se između ostalog diskursima o publici, politikama kreativnih industrija, izazovima interkulturnog dijaloga i politikama kulturne raznolikosti. Izvestilac je o kulturnim politikama u Srbiji za Kompendijum kulturnih politika Saveta Evrope, koautor Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada. Osim istraživačkog poziva, drži radionice, seminare i predavanja iz menadžmenta u kulturi i medijima, a naročito razvoja publike. Prošle godine, vodeća evropska pozorišna asocijacija IETM objavila je njegov priručnik za istraživanje i razvoj publike: Audience Explorations – Guidebook for hopefully seeking the audience.

U okviru ovog događaja održano je i javno predavanje za sve zainteresovane, koje je najavljeno na Facebook eventu i za koje se prijavljivalo putem formulara.

Album sa fotografijama u celini objavljen je na Facebook stranici “Kreativnog mentorstva”.