UČESNICI > Sonja Radaković / Branislav Dimitrijević

SR-menti
Sonja Radaković / menti

SONJA RADAKOVIĆ (1989. Beograd) završila je osnovne i master studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde trenutno radi kao stručni saradnik. Učestvovala je na nekoliko samostalnih i velikom broju grupnih izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu. Višegoišnji je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije i dobitnik nagrada iz oblasti slikarstva.

Iako je završila slikarstvo ne vezuje se striktno za taj medij već svoju umetničku praksu gradi kroz instalacije, objekte, akcije i performanse. U poslednjih par godina aktivno radi na realizaciji projekta Kurvanje.
Projekat Kurvanje je jedinstvena celina sačinjena od pojedinačnih umetničkih radova koji se bave procesom preispitivanja položaja mlade neafirmisane umetnice unutar i izvan umetničkih institucija. Kurvanje je postavljeno kao komentar na fenomenologiju socijalnih interakcija i načina zadobijanja ugleda na umetničkoj sceni. Banalizuje međuljudske odnose i ističe korespodenciju između privatnog i profesionalnog koristeći virtuelni sadržaj i preraspodelu moći autoriteta zarad afirmacije. 

Planiram da vreme sa mentorom provedem u analizi različitih društveno-umetničkih konteksta i kritičkoj diskusiji koja će rezultirati pisanim radom.

www.sonjaradakovic.net


BD-mentor1

Branislav Dimitrijević / mentor

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu. Kao predavač i istraživač gostuje na univezitetima i umetničkim školama u inostranstvu, npr. tokom jesenjeg semestra 2015. na Kuvataideakatemia u Helsinkiju. Kao pisac bavi se umetničkim i političkim teorijama i praksama, a posebno jugoslovenskim socijalističkim periodom. Bio je kustos velikog broja izložbi savremene umetnosti (npr. Gud Lajf, 52. Oktobarski salon, Beograd, 2012; No Network, Atomski bunker, Konjic, 2011; i dr.) i autor je niza knjiga i umetničkih kataloga među kojima su: O normalnosti: Umetnost u Srbiji 1989-2001; Protiv umetnosti: Goran Đorđević – Kopije; itd. Redovni je autor portala Peščanik.

Izabrani tekstovi i biografija.