UČESNICI > andrej_bereta__vesna_pesic

sledeći mentorski par: Danilo Krivokapić / Boško Radojković >

Andrej-Bereta
Andrej Bereta/menti

Kao istoričar umetnosti- kustos, delujem u polju savremene kustoske prakse, odnosno, šire društveno posmatrano u prostoru kulture. Pokušavajući da razumem svet u kojem živim, verovatno kao i mnogi drugi ljudi i stalno uočavam mogućnosti za korekciju, za drugačiji pogled. Verujem u promenu i volim taj osećaj. Pretežno.
Moja profesionalna pažnja je pretežno orijentisana u pravcu razvoja projekta Kustosiranje/ About and around curating, na kojem koautorski sa kolegom Srđanom Tunićem sarađujem od 2011. Istražujući domete lokalne i regionalne kustoske prakse, pokušavam da odgovorom na pitanja- Šta je to i da li može bolje? Šta je to “bolje”? Postoje li kriterijumi? Stalno sumnjajući u pojam kreativnosti, skupa oblikujemo podprojekte, koji pokušavaju transparentno da odgovore, u datim okolnostima, na zahteve optimalnim rezultatima, u odnosu na kontekst, mogućnosti i kapacitete učesnika. Uveren u istinitost pojma doživotnog učenja, volim da učim, ali i da delim vlastita saznanja sa drugim ljudima.
Pojam mentorstva, kao novo saznanje i proces, koji smo istraživali za Kreativno mentorstvo, čini se kao aktivnost koja postoji odavno. Ipak, reč je o veoma osetljivom i svaki put jedinstvenom postupku lične nadogradnje uz dragocenu podršku odabranog mentora. To je aktivnost koja mi nekad deluje kao normalan proces ličnog sazrevanja, a ponekad kao neobično pozicioniran projekat vlastite promene; dakle, ja- kao sopstveni projekat. Izazovno iskustvo, sa visokim stepenom odgovornosti prema sebi- putovanje.
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/andrej-bereta/19/993/464


Vesna-Pesic
Vesna Pešić /mentor

Vesna Pešić je viša naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, aktivista u borbi za demokratiju, mir i ljudska prava i predsednica nevladine organizacije Centar za mir i razvoj demokratije.
Objavila je veliki broj naučnih radova i učestvovala na naučnim skupovima u oblasti sociologije u zemlji i inostranstvu. Osnivač je Centra za antiratnu akciju, prve mirovne organizacije u Srbiji, 1991. godine. Bila je osnivač Helsinškog Komiteta u Srbiji 1985. godine. Boravila je u Institutu za mir Sjedinjenih američkih država kao priznanje za doprinos razvijanju demokratije i civilnog društva, a dobitnica je Nagrade za demokratiju iz Vašingtona, kao i nagrade “Andrej Saharov” koju joj je 1997. dodelio Norveški Helsinški Komitet i nagrade za demokratiju 1997. W. Averell Hariman koju dodeljuje Nacionalni Demokratski Institut iz Vašingtona. Bila je amabasadorka SCG u Meksiku od 2001. godine.
Bilo je veliko iskušenje za mene da dobijem mentija sa kojim se nisam poznavala, a sa koji bi trebalo da uspostavim dobar odnos i održivu komunikaciju. To iskustvo mi je dobro došlo i bilo je izuzetno zabavno.