UČESNICI > Andrija Stojanović / Jasna Dimitrijević

andrija stojanovic
Andrija Stojanović/menti

Rođen sam u Beogradu 1984. godine. Školska znanja sticao sam u Osnovnoj školi „Drinka Pavlović“, zatim u XI Beogradskoj gimnaziji, nakon čega sam upisao Informatički menadžement na Univerzitetu Singididunum. Nakon tri godine, apsolventskog staža i početnih profesionalnih iskustava, odlučio sam se na promenu fakulteta. Upisao sam se na Fakultet dramskih umetnosti, smer Menadžment i produkcija u pozorištu radiju i kulturi. Od tog trenutka, moja dotadašnja interesovanja u vezi sa kreativnim procesima, preduzetničkim idejama i samostalnim angažovanjem dobijaju i pravu institucionalnu podršku, dok ja počinjem da istražujem različite oblike produkcije radeći na projektima iz najrazličitijih umetničkih oblasti. Verovatno iskustvo starijeg studenta, odnosno dilomca mi je dalo hrabrosti da odmah po završetku studija na FDU sa kolegama i prijateljima osnujem organizaciju „Tačka komunikacije“ i da tu pronađem prostor za kretaivno i kritičko izražavanje kroz projekte koji se bave promatranjem grada i promena u njemu. Živi društveni procesi, izloženi različitim uticajima mogu biti nepresušan izvor otvaranja mnogih pitanja u pogledu istorije, identiteta i imidža jedne zajednice. Mogućnosti koje istovremeno danas pružaju novi mediji za mene predstavljaju izazov za traženje novih oblika izražavanja, komunikacija i razmena. Možda mana ili vrlina, ja sam ljubitelj procesa, pre nego proizvoda.

http://tackakomunikacije.org/

Mislim da je umrežavanje jedan od ključnih faktora uspeha pojedinaca i organizacija. Pored toga ovaj program pruža ono što klasični kursevi i obuke ne pružaju a to je neposredan odnos sa mentorom u kojem se ne prenose konkretna znanja i veštine već načini razmišljinja. Mislim da je to suština liderskih sposbnosti koje su neophodne za naš dalji profesionalni angažman. Program Kreativno mentorstvo mi se dopada je na neki način menja klasičan odnos između učitelja i učenika, čini mi se da program Mentija podstiče da se aktivnije postavi u procesu učenja i pokuša da nađe način da od Mentora dobije ideje za rešenja problema sa kojim se suočava u svom radu.

Organizacija u kojoj radim narednih godina suočiće se sa novim izazovima prvenstveno u svojoj projektnim aktivnostima. Rast organizacije i obima posla nameće potrebu za srednjoročnim strateškim planiranjem i novim izvorima finansiranja. U skladu sa ovim, neophodno je u rad organizacije uneti spremnost za usvajanjem novih filozofija koje podrazumevaju intersektorski način razmišljanja – kako se baviti kulturom, biti održiv a ne izgubiti dodir sa misijom i vizijom organizacije.


jasna dimitrijevic - mentor
Jasna Dimitrijević/mentor

Strateško planiranje, kreiranje modela menadžmenta u okviru profesionalnog rada u ustanovama kulture i javnom sektoru, gde sam radila u prethodne skoro tri decenije, podrazumevaju znanje, ali i veštine. Ono što me je inspirisalo na svakom radnom mestu je, kako da teorijska znanja, stečena u toku školovanja, primenim u kreiranju modela institucija koji će dati bolje i vidljivije rezultate. U svemu tome važna znanja sam stekla na dodatnim stručnim kursevima i seminarima koji su me ojačali kao menadžera i ubrzali pronalaženja potrebnih rešenja. Uređenje postojećeg sistema organizacije unutar ustanova, programske inovacije i otvorenost za nove ideje i inicijative, jedino mogu stvarati dodatne vrednosti institucije i obezbediti njen dalji rad.

Ono što najviše volim u svom poslu je potreba da budem informisana i pratim sve što je aktuelno u kulturnoj produkciji i kulturnoj politici. Organizacija, multidisciplinarni programi, muzika, pozorište, vizuelna umetnost. Uređivanje poslovanja kroz kreiranje novih projekata –“izazova”, čiji kreatori su mladi autori koji su svojim autentičnim delima stvarali prostor za novo, a nevidljivo su menjali instituciju iznutra.

Najviše vremena i snage u transformaciji ustanova u kojima sam radila sam utrošila na rad sa ljudima.

Ono što ne volim u svom poslu je svest o stepenu odgovornosti koja mi ne daje prostora da nesto mogu da ostavim za posle ili sutra. To posle, nikada ne bude sređeno! Potreba za novim znanjima i potreba da komuniciram i budem u toku inspirisali su me da učestvujem u ovom projektu.