UČESNICI > Đorđe Krivokapić / Đorđe Vučinić

sledeći mentorski par: Jasminka Petrović / Vladica Ilić >

Djordje-Krivokapic
Đorđe Krivokapić/menti

Đorđe radi kao asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu (FON) gde izvodi nastavu na predmetima Poslovno pravo i Pravne osnove informacionih sistema.
Pre angažovanja na FON-u Đorđe je radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić, stekao diplomu LL.M. (Master of Laws) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pittsburgh-u, USA i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (PFUB) gde je trenutno u fazi izrade doktorke disertacije na temu „Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta“. Tokom leta 2010. i 2012. godine usavršavao se u okviru Berkman centra za Internet i društvo Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard.


Djordje-Vucinic
Đorđe Vučinić/mentor

Đorđe je rođen 1961. Kao vodeći stručnjak u borbi protiv kriminala i bezbednosti Balkana , on je advokat kriminolog ; završio je postdiplomske studije menadžmenta odbrane ( Univerzitet u Beogradu ) i borbu protiv organizovanog kriminala ( Američki institut za mir i Centar za menadžment ) .
Đorđe je stekao veliko iskustvo u najvišim pozicijama na odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. On je takođe bio zamenik direktora jedne od prvih bezbednosnih kompanija u Srbiji – Progard Securitas. Član je Glavnog odbora Udruženja profesionalaca bezbednosnog menadžmenta. Predsednik je upravnog odbora SCP International d.o.o. Predsednik je Udruženja za FTO Privredne komore Srbije, a od 2010. godine i generalni direktor udruženja poslodavaca “Poslodavac”. On je takođe jedan od vodećih aktivista u civilnom društvu Srbije, promoviše versku i etničku toleranciju , jednakost , pravdu, borbu za ljudska prava i sl …