UČESNICI > goran_tomka__jasna_matic

sledeći mentorski par: Jelena Vasilev / Andrea Brbaklic >

Goran_Tomka
Goran Tomka/menti

Neki ljudi vole da plešu ili luduju do zore. Ja uživam u dugim i beskorisnim diskusijama o umetnosti, medijima, kulturi, društvu… Zapravo, samo tako uspevam da osmislim sopstveno postojanje u ovom kompleksnom svetu. Ok, i dobra lenja pita od jabuka može da pomogne.

Rođen sam 1984. u Novom Sadu. Studirao sam ekonomiju i kulturu i medije. Master studije sam završio na Unesco katedri Univerziteta umetnosti iz Beograda, na kojem od skoro i držim vežbe iz predmeta Upravljanje projektima. U svojim istraživanjima bavim se publikom, novim medijima, kulturnim turizmom i kulturnom politikom. U toku sam istraživanja i pisanja svoje doktorske disertacije koja se bavi novim ulogama i praksama publike u savremenoj kulturi i novim medijima. Poslednjih deset godina, radio sam kao trener u oblasti omladinskog aktivizma, kao menadžer projekata u kulturnom centru u Berlinu, kao konsultant medijskim organizacijama, kao marketing menadžer, kao istraživač. Svoje radove objavljujem u nacionalnim i internacionalnim časopisima i publikacijama i izlažem na međunarodnim stručnim i naučnim konferencijama.
Za mene je projekat Kreativno mentorstvo bio sjajna prilika najpre da zastanem, razmilsim i pogledam svet oko sebe i sebe u svetu. Osim toga, prilika da u opuštenoj atmosferi razgovaram o svojim planovima, snovima i vizijama sa osobom koja je u životu toliko postigla, prilika je koju ne treba propuštati. Tim pre što su životna iskustva te osobe toliko drugačija od mojih, da može da pruži ugao posmatranja na moj život koji je vredan sagledavanja.


jasna_matic
Jasna Matic/mentor

Jasna je rođena 1964. godine u Beogradu gde je i diplomirala na Građevinskom fakultetu, a zvanje magistra poslovnog upravljanja je stekla na Univerzitetu Vašington u Sent Luisu.
U periodu od 2000. do 2001. godine bila je konsultatkinja Svetske banke u Vašingtonu na analizama stanja i potreba u informacionim i komunikcionim tehnologijama. Potom, od 2002. do 2004. godine je radila kao vodeća savetnica američke konsultanske kuće Booz Allen Hamilton, za konkurentnost na USAID- ovom projektu povećanja konkurentnosti srpske ekonomije. Od 2004. do 2007. je radila kao direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije(SIEPA). Od maja meseca, 2007. godine obavljala je posao državne sekretarke u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, gde je rukovodila sektorima vezanim za ekonomske odnose sa inostranstvom, kao i sektorom za infrastrukturu kvaliteta. Godine 2008. godine se nalazi na poziciji ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Srbije. Godine 2011.je postavljena na mesto sekretarke u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva.