UČESNICI > Jelena Vasilev / Andrea Brbaklic

sledeći mentorski parČ Dragana Kojičić / Slobodan ŠuŠnjević >

Jelena-Vasilev
Jelena Vasilev-menti

Jelena Vasilev je rođena u Leskovcu, 1988. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, na katedri za menadžment i organizaciju. Završila je master studije na istom fakultetu, a njena teza Integrisane poslovne komunikacije u oblasti kulture ocenjena je najvišom ocenom. Dobitnik je različitih stipendija i praksi. Izabrana je za Vip studenta kompanije Vip mobile, u okviru konkursa Budi Vip student 2010/11, kao jedan od 20 talentovanih studenata sa svih Univerziteta u Srbiji. Trenutno je zaposlena u Beogradskoj filharmoniji, gde se bavi digitalnim komunikacijama.
Sjajno! Inspirativno! Korisno na mnogo nivoa. Kreativno mentorstvo je odlična prilika za povezivanje sa ljudima sličnih interesovanja i za učenje kroz tuđa iskustva. Prilika da naučim i svoje iskustvo prenesem dalje, u formalnim i neformalnim prilikama. Drago mi je da sam imala priliku da učestvujem u projektu, a posebno sam zadovoljna radom sa svojim mentorom.


Andrea-Brbaklic
Andrea Brbaklić-mentor

je diplomirani ekonomista. Radi u Erste Banci u Srbiji na poziciji izvršnog direktora Sektora komunikacija. Bila je jedan od suvlasnika i direktor agencije za komunikacijski menadžment, Pristop. Kao savetnik za komunikacije učestvovala je u mnogim značajnim procesima privatizacije i transformacije. Provela je tri meseca usavršavajući se u Njujorku, a kao jedan od odabranih učesnika programa “Women Leaders Mentoring Programme” provela je i mesec dana u Vašingtonu i Njujorku. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose sa javnošću i koautor knjige „Odnosi sa medijima”. Predsednik je UO projekta „Mesta u srcu” i UO Globalnog dogovora UN u Srbiji. Član je Skupštine organizacije Smart kolektiv, Savetodavnog odbora Balkanskog fonda za lokalne inicijative i UO Dostignuća mladih. Sa svojim timom u Erste Banci dobila je niz priznanja i nagrada za društveno odgovorno poslovanje i korporativnu filantropiju.