UČESNICI > Maša Avramović / Ana Pešikan

sledeći mentorski par: Jelena Manić / Olga Svoboda >

Maša Avramović/menti

Maša je mislila da će postati lekar , a sada je saradnik u nastavi na katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta , Univerziteta u Beogradu. Dečja participacija , istraživanje sa decom , kultura za decu i sa decom su glavni fokus njenog interesovanja. Ona je takođe zainteresovan za metode učenja u lokalnom kontekstu koristeći kulturu kao polaznu tačku za kreativno i kritičko razmišljanje o društvu , vrednosti i identitetima.
Ona je radila u Dečjem kulturnom centru , Save the Children UK , i u ambasadi Švedske u Beogradu … i kao nezavisni konsultant . Sa svojim kolegama ona vodi NVO C31 – Centar za razvoj Dečiji Kultura . Veruje da su deca važni partneri u društvenim promenama , smatra da obrazovanje treba da izgradi budućnost i želi da bude deo takve budućnosti u Srbiji.


anaPesikan
Ana Pešikan/mentor

Ana Pešikan je bivši ministar za nauku i tehnologiju u Vladi Srbije. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu , Odsek za psihologiju 1981 , a magistrirala 1990. i doktorirala 2000. godine. Učestvovala je na više od 20 projekata razvojne i pedagoške psihologije , bila je konsultant UNICEF-a za obrazovanje , član ekspertskog tima za udžbenike , klao I član komisije Fonda za mlade talente. Predavač je na doktorskim studijama na Filozofskom i Hemijskom fakultetu u Beogradu.