UČESNICI > masa_lopicic__divna_vuksanovic

sledeći mentorski par: Goran Tomka / Jasna Matić >

Masa-Lopicic
Maša Lopičić/menti

Kao koordinator u sektoru marketinga i komunikacija interesuju me strateški marketing i komunikacije, društvene mreže i novi mediji, rukovođenje organizacijom i planiranjem događaja, itd. Trenutno radim u pravnom sektoru, a volela bih da se uključim u sektor kulture ili kreativne industrije. Po zvanju sam filolog i novinar, te povremeno i pišem u nadi da ću se jednog dana potpuno tome posvetiti.
Svakodnevno se bavim internim i eksternim komunikacijama, pisanjem i uređivanjem pravnih tekstova, organizacijom događaja, pružanjem podrške odeljenju za ljudske resurse, kao i sprovođenjem interne organizacije timova i odeljenja u okviru firme. Rad u internacionalom timu izuzetno mi je pomogao da unapredim svoje komunikacijske veštine tako da zahtevi sa svih strana budu ispunjeni. Moj posao takođe zahteva brzo rešavanje nepredviđenih situacija, što me motiviše jer podrazumeva da probleme rešavam koristeći kreativnost i na tome sam mnogo zahvalna. S druge strane, moja profesionalna uloga inspirisala me je da ne odustajem od svojih ličnih interesovanja i da težim karijeri u štampanim i elektronskim medijima jer bih volela da istražujem i pišem o temama koje se tiču kulture, komunikacija i društva, njihovom međusobnom odnosu i sveobuhvatnom uticaju na savremen život.
Spoj moje mentorke i mene je savršen i slobodno se može okarakterisati kao sudbinski. Tokom programa uspostavile smo aktivnu razmenu na profesionalnom i ličnom nivou. U početku nisam imala jasan cilj učešća u programu kreativnog mentorstva, ali sam ubrzo shvatila da sa svakim sastankom učim o sebi i definišem stvari koje moram da menjam kako bih napredovala bez obzira na to čime se bavim. Proces mentorstva pomogao mi je da steknem samopouzdanje koje mi pomaže da istrajem u ostvarivanju onoga što želim i da definišem svoje ciljeve u skladu sa svojim znanjem, iskustvom i veštinama. Osim toga, stekla sam prijateljicu za ceo život.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/masa-lopicic/18/95b/166


Divna-Vuksanovic
Divna Vuksanović/mentor

(Beograd, 1965) je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti (Odsek: Pozorišna i radio produkcija) i Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za filozofiju). Magistar je teatrologije i doktor savremene filozofije i estetike. Predaje na predmetima: Menadžment u kulturi i Mediji masovnih komunikacija na Fakultetu dramskih umetnosti i Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Zamenik je direktora Instituta za pozorište, film, radio i televiziju; sekretar Estetičkog društva Srbije i urednica časopisa Kultura. Objavila preko šezdeset radova u naučnoj i stručnoj periodici.