UČESNICI > Mirjana Odić / Hugo Van Veghel

sledeći mentorski par: Zorica Janković / Jasmina Ninkov >

Mirjana-Odic
Mirjana Odić/menti

Svoju stvaralačku prirodu, uvek vođenu radoznalošću, ostvarujem kroz multimedijalni i transdisciplinarni umetnički pristup. Moj rad je fokusiran na sam proces stvaranja, a ključ procesa je koncept. Raditi posao koji voliš uvek predstavlja privilegiju, ali istovremeno i odgovornost prema zajednici. Zato umetnik treba da bude pokretač i katalizator kreativnosti u društvu.

Trajanje jajeta- stanja jednog stvaralačkog procesa je teza sa kojom magistriram 2002. Od tada, kreativnost predstavlja osnovu mog profesionalnog angažovanja, pre svega, kroz programe za kreativni razvoj dece i odraslih. Podučavanje za mene predstavlja jedinstvenu mogućnost deljenja i učenja, koje obogaćuje sve strane u procesu. Uzajamnost kreativnog procesa je čudesno dinamična, jer predstavlja stalni rast, napredak i promenu. Trenutno sam okupirana aktivnostima u svom studiju. Moji prioriteti i ciljevi su promenjeni sa dolaskom u novi prostor. Stoga je sasvim logičan početak jednogodišnjeg umetničkog koncepta Po(d)vuci crtu, sa trajanjem do 19. oktobra 2014. Ideja uvek ima mnogo i raznih, ali najbolje su one koje se mogu podeliti sa drugima.

Mogućnost sagledavnja profesionalnog života iz drugog ugla, otvaranje novih perspektiva, učenje i razvoj ukratko opisuju proces kreativnog mentorstva. Iskrena komunikacija, podsticajni razgovori, deljenje ideja i razmišljanja, sažeto opisuju moj odnos sa mentorom. Kroz otvorenost, stvorila se prijateljska atmosfera, u kojoj se odvijao proces pun uzajamnog poštovanja. Dinamika promene označava čovekovu kreativnu prirodu. Međutim, jedinstvena prilika da se svesno pomeraš prema postavljenim ciljevima, uz nesebičnu podršku i pomoć, znači samo jedno – promenu na bolje. Svakako, takva promena je bitna životno a ne samo profesionalno. Kreativno razmišljanje je uvek vrlo fleksibilno, pa sam tako promenila i svoje ciljeve sa početka. Usput kroz proces pokrenuta su i mnoga druga bitna pitanja, što samo dodaje vrednost i uvećava punoću kreativnog mentorstva.

LinkedIn: http://rs.linkedin.com/pub/mirjana-odic/40/7b4/816


dr-sc-Hugo-A.M
Dr.sc. Hugo A.M. van Veghel, PhD/mentor

U stalnoj potrazi za znanjem, razumevanjem i geštaltom promenio sam karijeru nekoliko puta bez kajanja , samo sam žalio za stvarima koje nisam uradio. Različiti periodi mog života su obeleženi prirodnim kapacitetom kreativnosti u rešavanju problema .
Moje snažno verovanje, kapacitet i sposobnost za kreativnost razvio sam u ranom detinjstvu i smatram da ona oblikuje sposobnost našeg mozga za bolje razumevanje u kasnijim fazama što je potvrđeno studijama iz UNICEF-a . Iako nikada nisam bio u stanju da stvaram bilo kakvu klasičnu umetnost , niti sam razvio tehnički relevantne veštine , život mi je dao priliku da otkrijem umetnost svakodnevnog života , deljenja i brige , davanja i primanja , umetnosti postojanja i izražavanja . To ne dolazi lako i vaša individualna otpornost se meri po tome kako ste ustali kada padnete … i ja sam pao , nekoliko puta , tada se jača i biva kreativnij što i da poboljšava otpornost , svaki put.
Umetnička vatra je zadovoljstvo koje nisam prečesto sretao u javnom poslu , niti u akademskom životu . Projekat je savršen primer u korist podele otvorenog znanja . Imam više razumevanja u duši za umetnika koji me je na nekim mestima napravio i ljubomornim jer ja nema sposobnost da se izrazim na način na koji umetnik može. Zbog toga je važno da se umetnost preživi , da opstane kao i umetnici sto u današnjem kontekstu – nažalost – znači posao. To je razlog zašto sam više nego posvećen da podelim svoja iskustva u drugoj umetnosti preživljavanja , umetnosti koja je izgrađena na pokušajima i greškama , umetnosti koja krči i svoj put u kreativnoj industriji .