UČESNICI > srdjan_tunic__irina_subotic

sledeći mentorski par: Jovan Mikonjić / Antonio Pasarella >

Srdjan-Tunic
Srdjan Tunić/menti

Profesionalno, kao istoričaru umetnosti i kustosu, moji interesi se trenutno kreću pravcem savremene umetnosti, kustoskim praksama, edukacijom u oblasti umetnosti i kulture, kao i celoživotnog učenja, negovanja kritičkog mišljenja i propitivanja “drugih” u odnosu na našu sopstvenu perspektivu, posebno u odnosu na vanevropske kulture.
Vidim svoju ulogu kao nekoga ko treba da razume drugačije perspektive, saopštava poruke i odražava društvena pitanja kroz umetnost, kao i da otvara diskusije i deli znanje.Trenutno radim kao nezavisni kustos kroz NVO ARTIKAL iz Beograda, sa kolegom Andrejem Beretom, razvijajući obrazovne i istraživačke aktivnosti kroz projekat Kustosiranje / About and around curating. Diplomirao sam istoriju umetnosti na Univerzitetu u Beogradu 2008. sa fokusom na modernu i savremenu umetnost. Od 2010 do 2011 sam bio na poziciji saradnika kustosa i animatora programa u okviru Odeljenja za edukaciju Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, na bazi čije kolekcije sam razvio kustoski rad o tradicionalnim zapadnoafričkim instrumentima i muzici sveta (world music). Od 2012. sarađujem nezavisno sa savremenim umetnicima (Muhamed Kafedžić Muha, Aleksa Gajić, Nemanja Čađo) i sa galerijom Zvono (Simonida Rajčević, Nikola Božović, Vuk Ćuk). Rad na međunarodnim projektima je doneo nove izazove u mojoj praksi (Cultural Innovators Network: Trans-Cultural Dialogues, Infiltri). Još uvek pokušavam da pronađem master koji bi ispunio jedno od mnogih mojih interesovanja i koji bi istovremeno imao veze sa mojim praktičnim radom.
Dobivši istinskog mentora kroz ovaj projekat, počeo sam da preispitujem moja prethodna mentorska iskustva i shvatio sam da učenju nema kraj. I – što je takođe bitno – mentorstvo ne mora da bude vezano za nečiju profesiju. Nalaženje zajedničkog terena, kroz mentorstvo, između dve osobe, drugačijeg iskustva, interesa, profesija i sl, na obostranu korist i zadovoljstvo, vidim kao sjajan i strukturisan odnos koji može da bude dobro tlo za ličan razvoj. Kroz projekat Kreativno mentorstvo naučio sam kako da sebe pozicioniram kao mentija, budem konkretan i uložim vremena da radim sa nekim – za svoj razvoj, kao i za mentorov. Takođe vidim ovo kao vrednu šansu da dubinski razumem mentorski proces, ne bih li naučio kako da upotrebim znanja i veštine koje imam da bih mogao da ih prenesem drugim ljudima u budućnosti. Razumevanje mentorstva kao procesa znači nov početak svaki put.

Blog: http://srdjantunic.wordpress.com/


Irina-Subotic
Irina Subotić/mentor

Moja interesovanja kao dugogodišnjeg kustosa i profesorke istorije umetnsti i muzelogije, orijentisana su ka avangardnim umetničkim pokretima, savremenom umetnošću i edukaciji. Volim da radim sa mladima i posvećena sam deljenju znanja i iskustva sa novim generacijama stručnjaka iz oblasti umetnosti i kulturnog nasleđa.

Istoričarka umetnosti, profesorka emerita. Doktorirala na Univerzitetu u Ljubljani s temom Likovni krug časopisa Zenit (1921-1926). Radila kao prevodilac, a potom kao kustos Muzeja savremene umetnosti (1965-1978) i muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu (1979-1995). Predavala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu istoriju moderne umetnosti; na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu drži postdiplomske kurseve. Posebno polje istraživanja: jugoslovenska avangarda u evropskom kontekstu. Organizovala mnoge izložbe moderne i savremene umetnosti u zemlji i inostranstvu, objavila više knjiga, studija i kataloga i učestvovala na brojnim kongresima i simpozijumima o avangardi, muzeologiji i zaštiti kulturnog nasleđa.
Članica više međunarodnih i domaćih organizacija i dobitnica više nagrada za stručni rad. Potpredsednica panevropske federacije posvećne očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa Europa Nostra i predsednica NVO Evropa Nostra Srbija.

Veliki sam pristalica doživotnog učenja i mislim da svako od nas ima šta novo da nauči tako da sam i kroz ovaj proces puno učila. Dugo sam radila kao profesor i smatrala da svoje znanje mogu da prenesem mlađima, a sada sam bila u prilici da kao mentor prenesem to na bolje strukturisan način sa jasnijim ciljevima, sa postavljenim koordinatama koje će možda imati većeg uspeha nego sto sam ja imala do sada.