UČESNICI > Višnja Kisić / Katarina Živanović

sledeći mentorski par: Zorana Djaković / Zorica Tomić >

Visnja-Kisic
Višnja Kisić/menti

Moja glavna interesovanja su upravljanje i interpretacija nasleđa na jednoj, i aktivizam , volontiranje, doživotno učenje na drugoj strani. Ono što me pokreće je ideja smislenijeg, humanijeg i radosnijeg sveta u kome živimo. Kao istoričar umetnosti , muzeolog i menadžer u kulturi trudim se da tome doprinesem koristeći nasleđe i umetnost radi boljeg razumevanja među ljudima.

Trenutno pišem doktorat pod nazivom Strateško upravljanje nasleđem kao model stvaranja vrednosti za društvo na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde asistiram na kursu upravljanja nasleđem i učestvujem u istraživanjima Centra za muzeologiju i heritologiju. Generalni sekretar sam organizacije Evropa Nostra Srbija, menadžer i konsultant na projektima vezanim za kulturno nasleđe: u kao što sregionalni projekat Uključivanje civilnog društva u upravljanje nasleđem, platforma za saradnju na promociji nasleđa jugozapadne Srbije Vašar baštine, dečijih edukativni programa Uživam i čuvam, Mesto koje volim, itd . Dobijam inspiraciju od ljudi i mesta širom sveta. Međunarodna okruženja , kao što su Muzej umetnosti i arheologije u Kolumbiji ; Peggi Guggenheim Collection ; Venecijiansko bijenale ili Evropa Nostra, gde sam stažirala i radila obogatila su me susretima sa raznolikim ljudima, praksama i perspektivama.
Divno je znati da postoje dva sata svakog meseca kad istupam iz svakodnevice i fokusiram se na “velika” pitanja vezana za moj profesionalni život. Kroz Kreativno mentorstvo imam priliku da sa mojom mentorkom razmišljam o onome do čega mi je zaista stalo i razgovaram o izazovima koji su predamnom: kako da napravim izbor kada se pojave nove mogućnosti , kako da ostanem fokusirana i vodim se svojim prioritetima ili kako da motivišem ljude sa kojima radim. Proces mentorstva i sve ono što sam naučila o njemu doprineli su ne samo mom radu sa studentima i kolegama, nego i odnosu sa prijateljima. Jer mentorstvo je, kad bolje razmislim, način života – aktivnog slušanja, razmišljanja i sagovorništva kroz koji i daješ i dobijaš.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top


Katarina_Zivanovic
Katarina Živanović/mentor

Polje koje me najviše interesuje je menadžment u kulturi – mogla bih dodati u društvima u tranziciji s obzirom da je sav moj praktični rad vezan za Srbiju. Otvorenost, transparentnost procesa u kulturi, društveni angažman i način na koji kultura (i oni koji stvaraju kulturu) mogu da dođu u srce i/ili do srca svoje zajednice su poseban predmet mog interesovanja.
Doktorske studije sam počela u martu 2013. godine na Univerzitetu u Fođi sa temom Disonantno kulturno nasleđe – načini komunikacije, za koju kao osnov koristim edukaciju vezanu za baštinu socijalizma u Srbiji. Tokom studija sam počela da radim na nezavisnim medijima i u nevladinim organizacijama u Beogradu – u oblasti kulture i u ovoj oblasti sam ostala gotovo 20 godina. Nakon toga sam radila u oblasti kulturne baštine u Muzeju istorije Jugslavije. Od pre godinu dana radim u gradskoj administraciji – u upravi grada Beograda – takođe u oblasti kulture (Sekretarijat za kulturu).
Kolege i prijatelji su mi neiscrpni izvor inspiracije i znanja. Oslanjam se na njihove savete, strpljenje i mudrost pokušavajući da nađem načine na koje mogu da doprinesem razvoju zajednice u kojoj živim.

Kretivno mentorstvo je za mene predsatvljalo ulazak u proces u kom se od mene očekivalo i nešto ne baš prijatno – da budem otvorenija nego što sam inače prema osobama koje ne poznajem. Istovremeno sam osećala da je to za mene prilika da učim i da se razvijam. Mentorstvo je – činilo mi se – kao gledanje u ogledalo – uz sve što donosi posebnost svakog oka.
Ostavljala sam prostor mentiju, nastojala da strpljivo slušam i da postavljam pitanja koja bi mogla da budu značajna za mentija… Ovi razgovori podstakli su me da se vratim pitanjima za koja su za mene važna, a za koja nisam imala dovoljno vremena. Sada mnogo bolje razumem različite aspekte mentorstva koje želim da zadržim.