UČESNICI > Zorana Djaković / Zorica Tomić

sledeći mentorski par: Đorđe Krivokapić / Đorđe Vučinić >

Zorana Djaković/menti

Rođena u Beogradu 1976. Diplomirala na Filološkom fakultetu francuski jezik i književnost. Završila je master menadžment u kulturi na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i ima priznanja sa studija kulture na Akademiji alternativnih studija.
Zorana je učestvovala u radionicama i kursevima u Srbiji i inostranstvu baveći se temama kao što su finansiranje i ekonomija savremene umetnosti, posredovanje, diplomatija i umetnost, menadžment u kulturi, pedagogija edukacija u umetnosti itd. Radila je kao novinar, prevodilac i keramičar. Godine 2006. u trajanju od 4 meseca je radila na odeljenju za razvoj u Centru za savremenu umetnost u Njujorku.
Trenutno radi kao koordinator projekata i kustos u Kulturnom centru Beograda i se bavi uglavnom organizacijom i programiranjem najveće međunarodne izložbe savremene umetnosti -Oktobarski salon i drugih međunarodnih projekata u vezi savremene umetnosti i kulture. U decembru 2011. odlučuje da završi studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu . Zainteresovana je za umetnosti , diplomatiju, kreativne komunikacije, simbole savremene popularne kulture i fudbal.


Zorica-Tomic
Zorica Tomić/mentor

Zorica jе kulturolog, sociolog kulture, publicista i kolumnista u brojnim novinama i časopisima. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala 1996. Radi kao vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu gde predaje Kulturologiju i Komunikologiju kao i na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta, a predavala je i na Fakultetu političkih nauka.