UČESNICI > Zorica Janković / Jasmina Ninkov

sledeći mentorski par: Dragana Jevtić / Tony O’Brien >

Zorica-Jankovic
Zorica Janković/menti

Deliti znanje, informacije, pravo na obrazovanje – ovo su moji osnovni ciljevi kojima sam uvek stremila kao prevodilac, bibliotekar i saradnik za odnose sa javnošću. U svom radu se obraćam celoj populaciji – deci, mladima, radnim ljudima i starima jer doživotno učenje je, po mom mišljenju, ono što život čini smislenim.

Trenutno radim kao saradnik za odnose sa javnošću u Muzeju grada Beograda, ali ovo nije polazište sa kog sam krenula. Diplomirala sam na Filološkom fakultetu, na skandinavskim jezicima i književnosti i od tada je prevođenje moje najveće interesovanje, radeći kao stručni prevodilac ali i prevodeći lepu književnost. Stalno tražeći nova znanja odlučila sam da proširim svoje veštine, pa sam masterirala na Bibliotekarstvu i informatici i zaposlila se u Muzeju grada Beograda kao bibliotekar. Godinu dana kasnije počela da radim u sektoru za komunikacije Muzeja susretajući se sa novim izazovima, postavljajući sebi nove ciljeve i istražujući nova polja znanja.

I pored svih ovih promena pred sobom imam uvek istu sliku – društvo u kom se niko ne plaši da pita, podeli i poštuje znanje i različit način razmišljanja, svesnost i razlike. Svi moji poslovi podrazumevaju razmenu iskustava, prihvatanja dobrih primera i deljenja ličnih saznanja.
Bilo je fantastično iskustvo biti deo pilot projekta Kreativnog mentorstva. Upoznala sam nove kreativne ljudi pozitivnog stava. Ovo mi je pomoglo da shvatim i prihvatim svoju poziciju i način razmišljanja, da steknem nova poznanstva i dođem na nove ideje. Ideja o imanju mentora u svom radu je fantastična i potpuno nova za mene. Veoma sam ponosna što sam bila deo ovog pilot projekta i što će moja iskustva pomoći izgradnji portala od kog će drugi imati korist kao što sam imala i ja.


Jasmina-Ninkov
Jasmina Ninkov/mentor

Jasmina je bibliotekar savetnik. Trenutno je direktor Biblioteke grada Beograda. Član je stručnog tima Zavoda za standardizaciju u oblasti informacija i dokumentaristike (ISO standardi) i nacionalni koordinator za projekte Evropske komisije u oblasti primene novih tehnologija u kulturi.
Jasmina je prva koja je učestvovala u projektima Evropske komisije i kao direktor je svoje biblioteke učinila svetski poznatim i bila inicijator i domaćin većine poseta istaknutih stručnjaka iz oblasti kulture i bibliotekarstva Beogradu i Srbiji. Aktivno objavljuje tekstove u domaćoj i stranoj periodici o knjizi, čitanju, bibliotekarstvu, evropskim integracijama, elektronskoj upravi, kao i stručne radove (internet, marketing, odnosi sa javnošću, e-kultura). Učestvovala je na brojnim stručnim skupovima, seminarima i međunarodnim konferencijama, radionicama i strateškim konferencijama (Savet Evrope, Evropska komisija ).
Najveća dobit za mene u ovom procesu jeste novo iskustvo budući da prvi put učestvujem kao mentor u jednom ovakvom projektu. Ono što je takođe dobit za mene jesu različita viđenja procesa koji se dešavaju između dve osobe različitih generacija, profesionalnih orijentacija, pogleda na svet…